U Privrednoj komori Srbije, 17.12.2013. godine održan je seminar "Razvoj finansijske podrške socijalnom preduzetništvu" u cilju predstavljanja instrumenata finansijske podrške koja je namenjena socijalnim preduzećima.
O primerima prakse u Republici Srbiji pored ostalih učesnika, sekretar UIPS-a Mirjana Pantelić je predstavila aktivnosti UIPS-a na unapređenju rada preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
Više na:http://www.pks.rs/Vesti.aspx?IDVestiDogadjaji=10234
© 2011 UIPS :: Powered by IT Service