UIPS i preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Lola Preduzetništvo" doo iz Beograda sa uspehom su završili realizaciju dva projekta: "Edukacijom do integracije" i "Razvojem znanja i veština do zaposlenja", u okviru kojih su sprovedene aktivnosti usmerene na motivaciju, osnaživanje i obuku nezaposlenih osoba sa invaliditetom.
Realizaciju oba projekta podržao je Sekretarijat za socijalnu zaštitu grada Beograda. 
© 2011 UIPS :: Powered by IT Service