U In Centru-Centru za inkluziju, inovaciju i integraciju u Beogradu, 7. marta 2014. godine je u organizaciji Foruma mladih sa invaliditetom i Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije održana lokalna debata na temu "Mogućnosti unapređenja politika u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom".
Pored organizatora, predstavnika Nacionalne službe za zapošljavanje, više OCD osoba sa invaliditetom i poslodavaca, u diskusiji, koja je osnova za keriranje preporuka za unapređenje politika u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom, učestvovali su i predstavnici preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Lola Preduzetništvo" i "Pro pozitiv" iz Beograda, kao i predstavnica UIPS-a.
Na skupu je predstavljena i platforma budućeg sindikalnog oblika organizovanja osoba sa invaliditetom. 
© 2011 UIPS :: Powered by IT Service