U prostorijama UIPS-a je 15. novembra 2016. godine za zainteresovane stručnjake iz oblasti socijalne zaštite i pružanja usluga profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom iz cele zemlje, održan seminar na temu "Prevladavanje profesionalnog stresa i prevencija sindroma sagorevanja", koji je vodila Suzana Vemić, diplomirani psiholog i transakcioni analitičar.

Na seminaru su učesnici stekli  znanja o profesionalnom stresu i preventivnim merama koje sprečavaju sagorevanje na poslu i istovremeno su  obučeni za razumevanje, prepoznavanje i postupanje u stresnim situacijiama, uz tehnike koje se lako usvajaju i prenose, te naučeno mogu koristiti u svakodnevnom radu sa klijentima i kolegama.

Seminar je održan kao jedna od glavnih aktivnosti u realizaciji projekta "Izvrsnost usluga za dobrobit korisnika" koji UIPS samostalno realizuje uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektora za brigu o porodici i socijalnu zaštitu.

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service