23. novembra 2016. godine u prostorijama UIPS-a za stručnjake iz cele zemlje održan je seminar "Podrška stručnjaka razvoju karijere osoba sa invaliditetom - 1. deo" koji su vodile prof.dr Marina Radić Šestić i docent dr Biljana Milanović Dobrota sa Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu.

Seminar je održan kao jedna od glavnih aktivnosti u realizaciji projekta "Izvrsnost usluga za dobrobit korisnika" koji udruženje realizuje uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektora za brigu o porodici i socijalnu zaštitu.

Na seminaru je posebna pažnja bila posvećena obuci učesnika za primenu metoda praćenja profesionalne orijentacije, profesionalne rehabilitacije i profesionalnog osposobljavanja osoba sa invaliditetom.

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service