U prostorijama UIPS-a je 24. novembra 2016. godine održana redovna sednica Upravnog odbora na kojoj su razmotreni zaključci usvojeni na sednici skupštine UIPS-a. Pored razmatranja zaključaka u dinamičnoj raspravi, utvrđeni su i način i dinamika njihove realizacije.

Na sednici je doneta i odluka o prijemu u članstvo preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Sunce 021" DOO iz Sremske Kamenice.

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service