Uoči 3. decembra, Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, u Novom Sadu je 2. decembra, u organizaciji Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, održana konferencija "Unapređenje privrednog ambijenta za zapošljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i radno angažovanje osoba sa invaliditetom".

U uvodnom delu konferencije, nakon pozdravnih reči pokrajinskog sekretara za privredu i turizam Ivana Đokovića i njegovog zamenika Pavla Počuča, Jasmina Stanić, samostalna stručna saradnica za zapošljavanje osoba sa invaliditetom iz istog sekretarijata je iznela podrobnu analizu stanja u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom u AP Vojvodini.

U nastavku konferencije članice stručnog tima preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Goša Solko" doo iz Smederevske Palanke Tijana Pajković i Sofija Bogdanović su predstavile rad stručnih radnika u ovim preduzećima, mr Slavica Marković rad radnih centara, njihovu ulogu i značaj, Mirjana Pantelić sadašnji trenutak u radu i razvoju preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, Miljana Stojšić kakvu vrstu podrške očekuju poslodavci u otvorenoj privredi, a Forum mladih sa invaliditetom svoje istraživanje o položaju mladih osoba sa invaliditetom na tržištu rada.

Konferenciju su, pored učesnika iz vladinog i civilnog sektora, univerziteta i škola, pratili i predstavnici preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom koja posluju na teritoriji AP Vojvodine.

Svim učesnicima uručene su zahvalnice Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam za doprinos konferenciji.

Više na: http://www.vojvodina.gov.rs/sr/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%BE-%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%92%D0%B5%D1%9A%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%99%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0-%D1%81%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D1%83-%D1%86%D0%B8%D1%99%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%9A%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service