U prostorijama UIPS-a je 7. decembra 2016. godine održana poslednja glavna aktivnost projekta "Izvrsnost usluga za dobrobit korisnika" koji je podržan od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja - Sektora za brigu o porodici i socijalnu zaštitu na Konkursu za unapređenje socijalne zaštite u 2016. godini - seminar "Podrška stručnjaka u razvoju karijere osoba sa invaliditetom - drugi deo".

Seminar su za učesnike iz 10 gradova u Republici Srbiji vodile prof.dr Milena Radić Šestić i doc.dr Biljana Milanović Dobrota sa Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu.

Na seminaru su učesnici dobili informacije iz oblasti adpatacije radnih mesta i neophodnih aktivnosti koje treba preduzeti kako bi osobe sa invaliditetom, u skladu sa prirodom invaliditeta, bile pripremljene da se iz oblasti socijalnog staranja i socijalne sigurnosti  uključe u svet rada i tako ostvare svoju punu socijalnu integraciju.

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service