Vesti

Na redovnoj sednici Upravnog odbora UIPS-a, koja je održana 6. februara 2014. godine u prostorijama UIPS-a, usvojen je izveštaj o radu udruženja između dve sednice i Program rada UIPS-a u 2014. godini.
Konstatovano je da se moraju nastaviti aktivnosti usmerene na ekonomsko i tržišno osnaživanje preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kao i da je neophodno nastaviti razgovore sa predstavnicima državnih organa kako bi se budući status preduzeća koja posluju sa većinskim državnim kapitalom osigurao u cilju obavljanje delatnosti koja je od interesa za lokalne zajednice u kojima ova preduzeća deluju.
UIPS i preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Lola Preduzetništvo" doo iz Beograda sa uspehom su završili realizaciju dva projekta: "Edukacijom do integracije" i "Razvojem znanja i veština do zaposlenja", u okviru kojih su sprovedene aktivnosti usmerene na motivaciju, osnaživanje i obuku nezaposlenih osoba sa invaliditetom.
Realizaciju oba projekta podržao je Sekretarijat za socijalnu zaštitu grada Beograda. 
U preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Siloin" doo u Kovinu, 24.12.2013. godine Upravni odbor UIPS-a je održao svoju redovnu sednicu, kojoj su pored članova prisustvovale i prestavnice Sektora za zapošljavanje i Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike.
Na sednici je razmatrana aktuelna problematika rada ovih preduzeća, kao i izveštaj o radu udruženja između dve sednice Upravnog odbora.
Zaključeno je da je zbog specifične prirode preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom neophodan međusektorski pristup kada je u pitanju rešavanje statusnih i drugih pitanja, posebno kada je reč o preduzećima koja se nalaze u postupku restrukturiranja.
Na završnoj konferenciji IISP projekta, koja je održana 18.12.2013. godine u hotelu Hyatt Regency u Beogradu, učestvovali su predstavnici preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Univerzal" doo iz Leskovca, kao jedno od  preduzeca koje je uspesno zavrsilo svoj projekat uvodjenja novog proizvoda - kantica za medicinski otpad.
U okviru ovog projekta učestvovalo je 300 preduzeća iz cele Srbije,  od kojih su izabrana 23 sa najboljim inovativnim idejama. Izabrana preduzeća su dobila dodatne konsultanske usluge.
Na konferenciji RESTART, održanoj 17.12.2013. godine u Beogradu, izlaganjima ministra privrede Saše Radulovića i ostalih učesnika prisustvovali su na poziv Ministarstva privrede i direktori preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
Iako je bio najavaljen, susret ministra Radulovića sa privrednicima iz naše grupacije nije održan, već je odložen za naredni period, u cilju razmene informacija i obaveštenja ministra i njegovih saradnika o specifičnostima preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
U Privrednoj komori Srbije, 17.12.2013. godine održan je seminar "Razvoj finansijske podrške socijalnom preduzetništvu" u cilju predstavljanja instrumenata finansijske podrške koja je namenjena socijalnim preduzećima.
O primerima prakse u Republici Srbiji pored ostalih učesnika, sekretar UIPS-a Mirjana Pantelić je predstavila aktivnosti UIPS-a na unapređenju rada preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
Više na:http://www.pks.rs/Vesti.aspx?IDVestiDogadjaji=10234
U preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "DES" doo iz Subotice, 13.12.2013. godine puštena je u rad nova mašina, kojom se planira proširenje proizvodnje i zapošljavanje novih radnika. Reč je o hidrauličnom valjku za savijanje limova, vrednosti 45 000 evra, čiju je kupovinu sufinansiralo Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike.
Svečanosti puštanja u rad nove mašine pored zaposlenih, prestavnika "Lion grupe", u okviru koje posluje ovo preduzeće, prisustvovale su i predstavnice Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike.
Istovremeno, na svečanosti su uručene nagrade dugogodišnjim zaposlenim radnicima, za 10 i 20 godina rada u ovom preduzeću, kao i prigodni pokloni. Više na: http://www.subotica.com/vesti/des-pustio-u-rad-novu-masinu-id17818.html
U okviru obeležavanja Međunarodnog dana ljudskih prava saradnice Ombudsmana Vladana Jovanović i Nataša Miljković posetile su preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Goša Solko" doo u Smederevskoj Palanci, gde su se u razgovoru sa rukovodstvom i zaposlenima upoznale sa radom ovog preduzeća, njegovim specifičnostima i položajem zaposlenih osoba sa invaliditetom.
Istovremeno, na poziv Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije sekretarka UIPS-a Mirjana Pantelić prisustvovale je konferenciji "Uspostavljanje nacionalnog mehanizma za praćenje sprovođenja preporuka tela UN za ljudska prava" koja je održana u Beogradu, 10.12.2013. godine. 
Ovaj dan je obeležen i u drugim preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom podsećanjem na istorijat i značaj ljudskih prava kao neotuđivih i nedeljivih, svojstvenih svim ljudima bez obzira na državljanstvo, prebivalište, pol, nacionalno ili etničko poreklo, veru, jezik ili bilo koji drugi status.  
Projekat "Obuka pripadnika romske populacije za zanimanje pomoćnik kartonažera" koji je finansirao Sekretarijat za socijalnu zaštitu grada Beograd, partneri u projektu UIPS i preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Lola Preduzetništvo" doo iz Beograda sa uspehom je završen.
Tri pripadnika romske populacije su završila obuku, čime su stekla znanja i veštine koje su za dva direktna korisnika finalizovana zaključenjem ugovora o radu. Tako je projektna ideja o podizanju stručnih kompetencija u cilju pune socijalne integracije još jednom pokazala uspeh u praksi.
3. decembar, Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, u preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Čikoš štampa" doo u Subotici biće obeležen puštanjem u rad nove mašine za proizvodnju ekoloških kesa, namenjenih svakodnevnoj upotrebi u pekarama, apotekama, marketima.
Mašina je kupljena uz podršku i sredstvima koje je obezbedilo Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike u cilju podizanja tehnološkoh performansi ovih preduzeća i na njoj će, nakon profesionalne obuke, raditi osobe sa invaliditetom.
Preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "DES" doo Novi Sad, povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom organizuje izložbu ikonopisca Nade Dujmić. Svečano otvaranje izložbe je u utorak, 3. decembra 2013. godine u 14 časova u Srpskom narodnom pozorištu.
O Nadinom radu najbolje govore reči Vladimira  Vukasa, istoričara umetnosti: "Posmatrajući ovakve ikone, u nama se stvara podsticaj na odnos ljubavi, kako između Boga i čoveka, tako i na odnos ljubavi među bližnjima. Pred nama su ikone koje pre svega pobuđuju na molitvu." 
© 2011 UIPS :: Powered by IT Service