Vesti

U okviru projekta "Pružimo više, pružimo bolje" koji UIPS realizuje uz podršku Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom, 9. maja 2014. godine je održana prva, od tri planirane radionice.
Tema prve radionice, namenjene članovima stručnih timova koji rade na poslovima socijalne integracije osoba sa invaliditetom i pružanjem profesionalne asistencije, bila je "Procena socijalnih veština osoba sa invaliditetom".
Na radionici, koju je vodila prof. dr Gordana Odović sa Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, u prostorijama UIPS-a su učestvovali defektolozi, psiholozi, sociolozi, pedagozi, andragozi, sociolozi i socijalni radnici iz Subotice, Kikinde, Novog Sada, Zrenjanina, Petrovaradina, Kovina, Beograda, Smedereva, Smederevske Palanke, Stopanje, Ivanjice i Kragujevca.
Preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Manevar" doo u Novom Sadu je adaptiralo prostor i uselilo se u nove prostorije, izgrađene po svim standardima pristupačnosti za rad osoba sa invaliditetom u Zmaj Jovinoj 4.
Povodom useljenja u novi poslovni prostor direktor preduzeća Dragan Drašković je organizovao i svečanu sednicu Upravnog odbora UIPS-a, 27. marta 2014. godine kojoj su prisustvovale i predstavnice Sektora za zapošljavanje i Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike. best online casino slots Casinos RealGrand BestBlackjack Real
U Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike 17. marta 2014. godine potpisan je ugovor o pružanju finansijske podrške ovog ministarstva realizaciji projekta UIPS-a "Pružimo više, pružimo bolje".
Ovim projektom UIPS je učestvovao na Javnom pozivu za podnošenje predloga projekta stalnog otvorenog konkursa za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji.
Cilj projekta , koji će se realizovati u ukopnom trajanju od tri meseca, je unapređenje socijalnih veština osoba sa invaliditetom u interpersonalnim odnosima.
U Kulturnom centru Rex u Beogradu, 14. marta 2014. godine održan je prvi Forum socijalnih inovacija u organizaciji "Smart kolektiva" i Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva, na kome je pored velikog broja organizacija civilnog društva učestvovao i UIPS.
Na Forumu su predstavnici više nevladinih organizacija Zapadnog Balkana i Turske potpisali Beogradsku deklaraciju o razvoju socijalnog preduzetništva koja treba da doprinese prepoznavanju značaja tog sektora za ekonomski i socijalni razvoj i pruži smernice za njegovo unpaređenje u regionu. Potpisivanjem na regionalnom forumu u Beogradu deklaracija je i zvanično predstavljena, dva meseca nakon donošenja deklaracije o socijlanom preduzetništvu u EU.
Beogradsku deklaraciju o razvoju socijalnog preduzetništva Zapadnog Balkana i Turske su na Forumu socijalnih inovacija u Beogradu potpisali predstavnici sedam nevladinih organizacija iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Kosova, Albanije i Turske. Deklaraciju je do sada podržalo više od 200 organizacija civilnog društva, među kojima je i UIPS,  i socijalnih preduzeća iz regiona. Deklaracija je dostupna za potpisivanje na 
sajtu o Deklaraciji www.belgradedeclaration.net
U In Centru-Centru za inkluziju, inovaciju i integraciju u Beogradu, 7. marta 2014. godine je u organizaciji Foruma mladih sa invaliditetom i Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije održana lokalna debata na temu "Mogućnosti unapređenja politika u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom".
Pored organizatora, predstavnika Nacionalne službe za zapošljavanje, više OCD osoba sa invaliditetom i poslodavaca, u diskusiji, koja je osnova za keriranje preporuka za unapređenje politika u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom, učestvovali su i predstavnici preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Lola Preduzetništvo" i "Pro pozitiv" iz Beograda, kao i predstavnica UIPS-a.
Na skupu je predstavljena i platforma budućeg sindikalnog oblika organizovanja osoba sa invaliditetom. 
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije tokom dvodnevne konferencije, održane 20. i 21. februara 2014. godine u Centru  Sava u Beogradu podstakla je predstavnike OCD da se aktivno uključe u kreiranje prve Nacionalne strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji. Pored iskustava iz ove oblasti Hrvatske i Crne Gore, učesnici su metodom Otvorenog prostora kreirali 15 prioretetnih tema koje treba da se nađu u ovom važnom dokumentu. UIPS je imao čast i zadovoljstvo da bude deo ovog značajnog događaja.
Kompletan izveštaj pogledajte na:   online poker slots Jackpot TopRated CashPlay Ruby http://civilnodrustvo.gov.rs/vesti/kompletni-izvestaji-sa-konferencije-ukljuci-se-kakvo-civilno-drustvo-zelis/ onlinecasino-best.com
Na redovnoj sednici Upravnog odbora UIPS-a, koja je održana 6. februara 2014. godine u prostorijama UIPS-a, usvojen je izveštaj o radu udruženja između dve sednice i Program rada UIPS-a u 2014. godini.
Konstatovano je da se moraju nastaviti aktivnosti usmerene na ekonomsko i tržišno osnaživanje preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kao i da je neophodno nastaviti razgovore sa predstavnicima državnih organa kako bi se budući status preduzeća koja posluju sa većinskim državnim kapitalom osigurao u cilju obavljanje delatnosti koja je od interesa za lokalne zajednice u kojima ova preduzeća deluju.
UIPS i preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Lola Preduzetništvo" doo iz Beograda sa uspehom su završili realizaciju dva projekta: "Edukacijom do integracije" i "Razvojem znanja i veština do zaposlenja", u okviru kojih su sprovedene aktivnosti usmerene na motivaciju, osnaživanje i obuku nezaposlenih osoba sa invaliditetom.
Realizaciju oba projekta podržao je Sekretarijat za socijalnu zaštitu grada Beograda. 
U preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Siloin" doo u Kovinu, 24.12.2013. godine Upravni odbor UIPS-a je održao svoju redovnu sednicu, kojoj su pored članova prisustvovale i prestavnice Sektora za zapošljavanje i Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike.
Na sednici je razmatrana aktuelna problematika rada ovih preduzeća, kao i izveštaj o radu udruženja između dve sednice Upravnog odbora.
Zaključeno je da je zbog specifične prirode preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom neophodan međusektorski pristup kada je u pitanju rešavanje statusnih i drugih pitanja, posebno kada je reč o preduzećima koja se nalaze u postupku restrukturiranja.
Na završnoj konferenciji IISP projekta, koja je održana 18.12.2013. godine u hotelu Hyatt Regency u Beogradu, učestvovali su predstavnici preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Univerzal" doo iz Leskovca, kao jedno od  preduzeca koje je uspesno zavrsilo svoj projekat uvodjenja novog proizvoda - kantica za medicinski otpad.
U okviru ovog projekta učestvovalo je 300 preduzeća iz cele Srbije,  od kojih su izabrana 23 sa najboljim inovativnim idejama. Izabrana preduzeća su dobila dodatne konsultanske usluge.
Na konferenciji RESTART, održanoj 17.12.2013. godine u Beogradu, izlaganjima ministra privrede Saše Radulovića i ostalih učesnika prisustvovali su na poziv Ministarstva privrede i direktori preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
Iako je bio najavaljen, susret ministra Radulovića sa privrednicima iz naše grupacije nije održan, već je odložen za naredni period, u cilju razmene informacija i obaveštenja ministra i njegovih saradnika o specifičnostima preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
© 2011 UIPS :: Powered by IT Service