Vesti

U prostorijama UIPS-a 15.09.2014. godine održan je konsultativni sastanak predstavnika preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, članova UIPS-a, koja su se do skora nalazila u postupku restrukturiranja.
Na sastanku su razmenjena iskustva i zauzeti zajednički stavovi o budućem načinu rada, izmirenju obaveza i povećanju uposlenosti kapaciteta.
Kako većina usvojenih stavova počiva  na izmeni i dopunu postojeće zakonske legislative, u narednom periodu UIPS će nadležnima dostaviti utvrđene predloge.
U četvrtak, 11.09.2014. godine, održan je zajednički sastanak u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja kome su ispred ministarstva prisustvovali državni sekretar Aleksandar Stojanović, pomoćnik ministra Ljiljana Džuver i načelnik Sektora za zapošljavanje Dragica Ivanović, dok su ispred UIPS-a sastanku prisustvovali predsednik Upravnog odbora Branko Veljović, direktor Miroslav Velimirović i sekretar Mirjana Pantelić.
Na sastanku se razgovaralo o predlozima za rešavanje problematike preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, od statusnih pitanja do mogućnosti za veće usmeravanje nabavki državnih organa i organa uprave na naša preduzeća, u cilju kontinuirane uposlenosti njihovih kapaciteta.
Odlukom Upravnog odbora članstvo UIPS-a je prošireno za još jedno preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Reč je o preduzeću "PLODOVI PAK" doo iz Kovina koji mere i aktivnosti profesionalne rehabilitacije realizuje kroz osnovnu privrednu delatnost: pakovanje, skladištenje i distribuciju prehrambenih proizvoda. Navedenu delatnost preduzeće obavlja po HACCP sistemu, sa savremenom opremom i u prostoru koji odgovara tehničkim standardima pristupačnosti. online casino poker bizonline casino best newrated online casino slots
3. septembra 2014. godine počela je osnovna informatička obuka za 12 osoba sa invaliditetom.
Obuka se sprovodi u okviru realizacije projekta "Ko, ako ne ja?!" koji je podržan od strane NIS-a kroz konkrus "Zajednici zajedno". online casino poker bizonline casino best newrated online casino slots
Projekat u partnerstvu realizuju u Beogradu UIPS i "Kosmos" doo.
Osnovna informatička obuka se izvodi u preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Kosmos" prema programu obuke za koju je izdato odobrenje za sprovođenje mera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije.
1. septembra 2014. godine započela su dve obuke: obuka za knjigovezce za sedam polaznika i obuka za pakere za jedanaset polaznika -  osoba sa invaliditetom, u okviru realizacije projekta "Ko, ako ne ja?!" koji naše udruženje realizuje u partnerstvu sa preduzećem za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba invaliditetom "Kosmos" doo iz Beograda, uz podršku kompanije NIS, u okviru konkursa "Zajednici zajedno".
Obuke se sprovode na osnovu licenciranih programa odobrenih od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja sa ciljem osnaživanja osoba sa invaliditetom i njihove potpuna socijalne integracije u radnu sredinu.
Upravni odbor UIPS-a održao je 28. avgusta 2014. godine svoju redovnu sednicu na kojoj je razmatrao izveštaj o radu udruženja između dve sednice i ocenio ga najvišom ocenom za broj i kvalitet realizovanih aktivnosti, razmotrio aktuelnu problematiku rada preduzeća i usvojio zaključak o daljim aktivnostima u cilju unapređenja položaja preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, doneo odluku o učlanjenju preduzeća "Plodovi Pak" doo iz Kovina i usvojio odluku o proširenju prava korišćenja kolektivnog žiga Fer proizvod na nove članove. Istovremeno je usvojen predlog o održavanju godišnje sednice skupštine 26. septembra 2014. godine. Domaćin sednice biće preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Goša Solko" doo iz Smedereveske Palanke.
UIPS, kao nosilac, u partnerstvu sa preduzećem za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Kosmos" d.o.o. iz Beograda, realizuje do kraja decembra 2014. godine projekat "Ko, ako ne ja?!".
Projekat je podržan od strane NIS-a u okviru konkursa "Zajednici zajedno" i Grada Beograda.
Glavna aktivnost je usmerena na stručno obrazovanje 30 osoba sa invaliditetom i pripadnika drugih osetljivih društvenih grupa za osnovnu informatičku obuku, za pakera i za knjigovezca.
Osnaživanje osoba sa invaliditetom kroz sticanje  konkretnih znanja i veština koje omogućavaju zapošljavanje preduslov je njihove potpune i uspešne socijalne integracije.
U Narodnoj skupštini Republike Srbije 26. juna 2014. godine održan je inicijalni sastanak Radne grupe 17 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji.
Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji tematski prate strukuturu pregovaračkih radnih grupa za pregovore sa Evropskom unijom, a cilj Radne grupe 17, čiji je UIPS jedan od 20 članova,  je stvaranje jake mreže organizacija civilnog društva i njihovo aktivno učešće u praćenju pregovaračkih poglavlja 2 - Kretanje radnika i 19 - Socijalna politika i zapošljavanje. Istovremeno, u narednom periodu radiće se na pokretanju javne debate i upoznavanju građana o procesu pristupanja, obavezama koje Republika Srbija preuzima, neophodnim zakonskim reformama i njihovom uticaju na građane.
Na sastanku, koji je bio prilika da se članovi Radne grupe upoznaju sa zadacima koji im predstoje, usvojen je akcioni plan rada. Rad Radne grupe 17 koordinira Fondacija Centar za demokratiju.
I ove godine saradnja udruženja građana Althea iz Beograda, koje radi na poboljšanju ukupnog položaja osoba sa invaliditetom sa posebnim akcentom na obezbeđenju pristupačnog okruženja i UIPS-a omogućila je kolegama sa invaliditetom, zaposlenim u preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Lola Preduzetništvo" iz Beograda, da 24. juna 2014. godine besplatno pogledaju predstavu "Kod večite slavine" na sceni "Raša Plaović" i 26. juna 2014. godine, na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu balet "Kraljica Margo".
Poseban značaj ima činjenica da zahvaljujući udruženju Althea gluva i nagluva lica mogu da prate predstave putem indukcione petlje koja predstavlja indukcioni sistem za amplifikaciju govora, koja omogućava licima koja koriste slušni aparat da zvukove oko sebe čuju bez smetnji. 
Udruženje istraživača socijalnih prilika - Mreža ISP odabralo je, po Javnom pozivu objavljenom 10. aprila 2014. godine, u okviru projekta "Istraživačko - analitička praksa za unapređivanje usluga socijalne zaštite i kreiranje socijalne politike u lokalnoj zajednici, predlog istraživačkog rada Dragane Arsenović, člana stručnog tima u preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Lola Preduzetništvo" doo iz Beograda i Mirjane Pantelić, sekretarke UIPS-a.
Tema istraživanja koje će sprovesti i nakon čega će izraditi finalni izveštaj je "Uticaj stepena razvijenosti socijalnih veština osoba sa invaliditetom na zapošljavanje, održanje zaposlenja i socijalnu integraciju u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom".
U istraživačkom radu značajan doprinos pružiće članovi stručnih timova u ovim preduzećima koji neposredno pružaju podršku osobama sa invaliditetom u procesu socijalne integracije.
15. juna 1966. godine Republički savez gluvih, Republički odbor invalida rada i Srpsko lekarsko društvo su osnovali Zajednicu ustanova i organizacija za rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica Republike Srbije i taj dan naše udruženje obeležava kao dan svog osnivanja.
Od 1966. godine do danas menjali su se osnivači i članstvo, ali vizija udruženja je ostala ista, a to je pružanje jednakih šansi osobama sa invaliditetom da se stručno obrazuju i zapošljavaju.
Punih 48 godina UIPS se angažuje na unapređenju rada preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, stvaranju povoljnog okruženja kroz sistemska rešenja i podstiče stručni rad na pružanju usluga obučavanja, socijalne integracije i profesionalne asistencije osobama sa invaliditetom. 
© 2011 UIPS :: Powered by IT Service