Vesti

Povodom 3.  decembra Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom ističu neophodnost sistemskog uređenja koje će omogućiti punu uposlenost njihovih kapaciteta, kako bi svojim ekonomskim jačanjem omogućila otvaranje većeg broja radnih meseca za osobe sa invaliditetom.
Neophodno je povećanje broja preduzeća koja bi svoju obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom ostvarivala kroz realizaciju ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kao i zakonsko uređenje obaveznog godišnjeg procenta javnih nabavki koji bi bio usmeren na ova preduzeća.
Svi članovi UIPS-a će obeležiti ovaj dan prigodnim manifestacijama ukazujući na ovogodišnju temu Medjunarodnog dana osoba sa invaliditetom: "Uklonimo barijere, otvorimo vrata: inkluzivno društvo za sve."
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije organizovala je 19.11.2013. godine konferenciju "Uvod u proces pregovora o pristupanju Evropskoj Uniji - pregovaračko poglavlje 19", kome je po pozivu prisustvovala i predstavnica UIPS-a. 
Na izuzetno uspešno organizovanoj konferenciji sjajni predavač iz Hrvatske Luka Benko je upoznao prisutne sa osnovnim institutima i mehanizmima funkcionisanja Evropske Unije i toka pregovaračkog postupka, kako bi i organizacije civilnog društva mogle tome da daju svoj puni doprnos u periodu koji je pred nama.
U Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike 19.11.2013. godine održan je redovan sastanak na kome su državni sekretar Zoran Martinović, pomoćnik ministra Ljiljana Džuver i predstavnici UIPS-a, predsednik skupštine Dragiša Marković, predsednik Upravnog odbora Branko Veljović i direktor Miroslav Velimirović razgovarali o aktuelnoj problematici rada preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
Istaknuti su istovetni stavovi o potrebi posebnog rešavanja pitanja restrukturiranja ovih preduzeća i potrebi očuvanja njihovih kapaciteta u cilju sprovođenja mera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije.
Stručno-naučnom skupu sa međunarodnim učešćem "Savremeni defektološki rad - zahtevi teorije i prakse", koji je u organizaciji Društva defektologa Vojvodine, Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, Doma "Veternik" iz Veternika, Škole za osnovno i srednje obrazovanje "Milan Petrović" održan u Novom Sadu 16.11.2013. godine, prisustvovali su i članovi stručnih timova preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Lola Preduzetništvo" doo iz Beograd, "DES" doo iz Zaječara  i predstavnica UIPS-a.
Svoj rad, "Reaktivacija profesionalne rehabilitacije u preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom" na skupu je izložila mr Sanja Batić, psiholog u preduzeću "DES" doo iz Novog Sada.
UIPS i preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Lola Preduzetništvo" doo iz Beograda u partnerstvu su  započeli  realizaciju projekta "Razvojem znanja i veština do zaposlenja" koji je podržao i finansira Sekretarijat za socijalnu zaštitu grada Beograda u okviru Konkursa za finansiranje udruženja u 2013. godini za oblasti socijalne i boračko-invalidske zaštite na teritoriji grada Beograda.
Projekat, čija realizacija će trajati četiri meseca, ima za cilj osnaživanje osoba sa invaliditetom i njihovo uključivanje u programe obuka za sticanje kvalifikacija za konkretna zanimanja čime se ubrzava i olakšava njihovo zapošljavanje.
UIPS je u partnerstvu sa preduzećem za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Lola Preduzetništvo" doo iz Beograd uspešno završio realizaciju projekta "Obuka osoba sa invaliditetom za zanimanje pomoćnik pekara", koji je podržao Sekretarijat za socijalnu zaštitu grada Beograda.
U toku realizacije projekta dve osobe sa invaliditetom su stekle znanja i veštine za zanimanje pomoćnik pekara i usavršile svoje socijalne veštine neophodne za uključivanje u radnu sredinu, a UIPS i njegov partner unapredili svoje odnose i uspostavili otvorenu komunikaciju i saradnju sa Asocijacijom za pomoć u inkluziji i Sportskim savezom osoba sa invaliditetom Beograda.
U okviru projekta "Monitoring prava osoba sa invaliditetom u Moldaviji", koji sprovode Udruženje Motivacija (Association Motivation) iz Kišinjeva u Moldaviji i Centar za orijentaciju društva-COD iz Beograda, 30. oktobra 2013. godine u prostorijama UIPS-a realizovana je studijska poseta deset predstavnika organizacija osoba sa invaliditetom iz Moldavije i predstavnika COD sa predstavnicima UIPS-a.
U srdačnom i otvorenom razgovoru govorilo se o primerima dobre prakse, ali i o onome što bi u budućem periodu trebalo poboljšati i unaprediti u cilju brojnijeg zapošljavanja osoba sa invaliditetom, u čemu je od posebnog značaja uloga organizacija civilnog društva.
Članovi moldavske delegacije posetili su i preduzeće "Lola Preduzetništvo" doo u Beogradu, gde su posebno interesovanje pokazali za rad i angažovanje stručnog tima čije su aktivnosti usmerene na socijalnu integraciju, pružanje  usluga profesionalne asistencije i druge vrste podrške osobama sa invaliditetom koje su zaposlene i koje su uključene u mere i aktivnosti profesionalne rehabilitacije.
Poslednja nedelja oktobra je nedelja posvećena solidarnosti sa osobama sa cerebralnom i dečijom paralizom i prilika da se podsetimo šta kao društvo i pojedinci možemo da uradimo da javni prostor, obrazovanje i zapošljavanje učinimo pristupačnim za sve građanke i građane.
 
U prostorijama UIPS-a 24.10.2013. godine održana je redovna sednica Upravnog odbora na kojoj je glavna tema bila budućnost preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom koja se nalaze u postupku restrukturiranja. Zaključeno je da je neophodno sačuvati kapacitete ovih preduzeća za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kao i sprovođenje mera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije i da je u tom cilju neophodna saradnja Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, Ministarstva privrede, Ministarstva finansija, Agencije za privatizaciju i predstavnika ovih preduzeća, kao  i preduzimanje hitnih mera u tom pravcu. 
Istovremeno je konstatovano da nosioci javnih nabavki u nedovoljnoj meri koriste mogućnosti koje im pruža član 8. Zakona o javnim nabavkama i kojima se podstiče sprovođenje rezervisanih javnih nabavki kao podsticaja razvoja ovih preduzeća i brojnijeg zapošljavanja osoba sa invaliditetom. 
U preduzeću "Zastava INPRO" u Kragujevcu održan je 23.10.2013. godine sastanak predstavnika UIPS-a i ZAPOVIM-Zaednica na zaštitni društva na Makedonija iz Skoplja.
Cilj sastanka bio je nastavak započete saradnje i dogovor o radu na zajedničkim projektima koji imaju za cilj stvaranje optimalnijih uslova za socijalnu integraciju osoba sa invaliditetom na tržištu rada. Istovremeno, razgovaralo se o različitoj zakonskoj regulativi u dve države, uslovima u kojima rade preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i  posledicama ekonomske krize na ostvarene rezultate, kako u oblasti finansija, tako i u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom.
Ujedinjene nacije su 1987. godine 17. oktobar proglasile za Medjunarodni dan borbe protiv siromaštva kako bi se svake godine, na ovaj dan, zemlje simbolično pozvale da ulože napore i unaprede položaj i standard života stanovnika, s obzirom da rast siromaštva vodi socijalnoj isključenosti i diskriminaciji.
Tim povodom Mreža protiv siromaštva uputila je Vladi Republike Srbije otvoreno pismo o čemu se više možete upoznati na best pokies http://www.inkluzija.gov.rs/?p=21418#more-21418 
© 2011 UIPS :: Powered by IT Service