Vesti

U prostorijama UIPS-a, 13. juna 2014. godine, održana je treća radionica u okviru realizacije projekta "Pružimo više, pružimo bolje", koji se sprovodi uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom.
Tema radionice, koju je vodila Prof.dr Gordana Odović sa Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu  bila je "Primena strategija socijalnih veština".
Održanom radionicom zaokružena je tematstka obuka članova stručnih timova zaduženih za poslove socijalne integracije osoba sa invaliditetom i njihove profesionalne asistencije u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. 
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je 13. juna 2014. godine u Palati Srbija organizovalo sastanak sa ciljem predstavljanja realizovanih i planiranih aktivnosti u oblasti politike zapošljavanja, unapređenja položaja osoba sa invaliditetom i usaglašavanja stavova o narednim koracima i mogućim rešenjima u pravcu okončanja restrukturiranja u jednom broju preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. 
Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Nacionalne službe  zapošljavanja, udruženja osoba sa invaliditetom, preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i sindikata. 
Upravni odbor UIPS-a održao je 12. juna 2014. godine svoju vanrednu sednicu na kojoj je utvrđena platforma za nastup predstavnika našeg udruženja na sastanku sa predstavnicima Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
Ukazano je na potrebu rešavanja pitanja koja se tiču preduzeća koja nemaju regulisan status, sistemskog uređenja  uposlenosti instalisanih kapaciteta, brojnijeg zapošljavanja osoba sa invaliditetom, kao i načina izlaska iz restrukturiranja jednog broja preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.  
4. juna 2014. godine održan je zajednički sastanak predstavnika Ministarstva finansija i UIPS-a, na kome se razgovaralo o mogućim izmenama zakonske regulative koja bi omogućila veću uposlenost kapaciteta preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
Zaključeno je da je ovim preduzećima neophodna sistemska podrška, kako bi nesmetano obavljali svoju funkciju u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom i istovremeno bili dobro tržišno pozicionirani, stvarajući preduslove za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
O iskustvima preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom kao oblika socijalnog preduzetništva i onome šta oni vide kao način dobrog funkcionisanja i podrške, kao i o drugim temama možete pogledati u 77. emisiji serijala Mesto za nas:

 https://www.youtube.com/watch?v=qdKV1h5uEPA
U Beogradu je, u prostorijama UIPS-a, 30. maja 2014. godine održana druga radionica pod nazivom "Strategije i programi razvoja socijalnih veština osoba sa invaliditetom" u okviru realizacije projekta "Pružimo više, pružimo bolje", koji naše udruženje sprovodi uz podršku Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom, Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike.
Radionica je okupila asistente za profesionalnu asistenciju i stručne saradnike za socijalnu integraciju osoba sa invaliditetom iz Subotice, Kikinde, Petrovaradina, Novog Sada, Zrenjanina, Kovina, Beograda,  Smedereva, Smederevske Palanke, Kragujevca, Stopanje i Ivanjice, kao buduće inovatore primene i razvoja socijalnih veština u cilju unapređenja spsoobnosti osoba sa invaliditetom za uključivanje u ineterpersonalne odnose u porodici, na poslu, školi, druženju ...
Upravni odbor UIPS-a održao je 29. maja 2014. godine svoju redovnu sednicu na kojoj je analizirano rad udruženja između dve sednice i usvojio Izveštaj o radu UIPS-a u navedenom periodu. Upravni odbor je analizirao i rezultate sastanka predstavnika UIPS-a sa državnim sekretarom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Aleksandrom Stojanovićem.
Na sednici su usvojeni zaključci sa zadacima koje UIPS treba da realizuje u narednom periodu i koji su usmereni na informisanje i povezivanje institucija u cilju rešavanja aktuelnih pitanja, kao što su upošljavanje proizvodnih kapaciteta preduzeća, zapošljavanje osoba sa invaliditetom bez ograničenja i budućnost jednog broja preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom koja se nalaze u postupku restrukturiranja. Posebna pažnja posvećena je pitanjima unutrašnje kohezije, međusobne saradnje članova i jačanja udruženja.
Državni sekretar Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Stojanović, sa pomoćnikom ministra Ljiljanom Džuver i načelnicom Sektora za zapošljavanje Dragicom Ivanović primio je 29. maja 2014. godine predstavnike UIPS-a: predsednika skupštine Dragišu Markovića, predsednika Upravnog odbora Branka Veljovića i direktora Miroslava Velimirovića.
Predstavnici UIPS-a su pozdravili novog državnog sekretara, poželeli mu uspešan rad i izrazili očekivanja za nastavak uspešne saradnje i dalje razvijanje partnerskih odnosa između ovog udruženja i njegovih članova i resornog ministarstva. Istovremeno  su na sastanku izneli trenutna aktuelna pitanja i problematiku rada ovih preduzeća i sa predstavnicima ministarstva dogovorili način njihovog rešavanja i potvrdili smernice zajedničkog  rada u narednom periodu.
U okviru projekta "Pružimo više, pružimo bolje" koji UIPS realizuje uz podršku Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom, 9. maja 2014. godine je održana prva, od tri planirane radionice.
Tema prve radionice, namenjene članovima stručnih timova koji rade na poslovima socijalne integracije osoba sa invaliditetom i pružanjem profesionalne asistencije, bila je "Procena socijalnih veština osoba sa invaliditetom".
Na radionici, koju je vodila prof. dr Gordana Odović sa Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, u prostorijama UIPS-a su učestvovali defektolozi, psiholozi, sociolozi, pedagozi, andragozi, sociolozi i socijalni radnici iz Subotice, Kikinde, Novog Sada, Zrenjanina, Petrovaradina, Kovina, Beograda, Smedereva, Smederevske Palanke, Stopanje, Ivanjice i Kragujevca.
Preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Manevar" doo u Novom Sadu je adaptiralo prostor i uselilo se u nove prostorije, izgrađene po svim standardima pristupačnosti za rad osoba sa invaliditetom u Zmaj Jovinoj 4.
Povodom useljenja u novi poslovni prostor direktor preduzeća Dragan Drašković je organizovao i svečanu sednicu Upravnog odbora UIPS-a, 27. marta 2014. godine kojoj su prisustvovale i predstavnice Sektora za zapošljavanje i Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike. best online casino slots Casinos RealGrand BestBlackjack Real
U Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike 17. marta 2014. godine potpisan je ugovor o pružanju finansijske podrške ovog ministarstva realizaciji projekta UIPS-a "Pružimo više, pružimo bolje".
Ovim projektom UIPS je učestvovao na Javnom pozivu za podnošenje predloga projekta stalnog otvorenog konkursa za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji.
Cilj projekta , koji će se realizovati u ukopnom trajanju od tri meseca, je unapređenje socijalnih veština osoba sa invaliditetom u interpersonalnim odnosima.
© 2011 UIPS :: Powered by IT Service