Vesti

U Privrednoj komori Srbije, 17.12.2013. godine održan je seminar "Razvoj finansijske podrške socijalnom preduzetništvu" u cilju predstavljanja instrumenata finansijske podrške koja je namenjena socijalnim preduzećima.
O primerima prakse u Republici Srbiji pored ostalih učesnika, sekretar UIPS-a Mirjana Pantelić je predstavila aktivnosti UIPS-a na unapređenju rada preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
Više na:http://www.pks.rs/Vesti.aspx?IDVestiDogadjaji=10234
U preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "DES" doo iz Subotice, 13.12.2013. godine puštena je u rad nova mašina, kojom se planira proširenje proizvodnje i zapošljavanje novih radnika. Reč je o hidrauličnom valjku za savijanje limova, vrednosti 45 000 evra, čiju je kupovinu sufinansiralo Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike.
Svečanosti puštanja u rad nove mašine pored zaposlenih, prestavnika "Lion grupe", u okviru koje posluje ovo preduzeće, prisustvovale su i predstavnice Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike.
Istovremeno, na svečanosti su uručene nagrade dugogodišnjim zaposlenim radnicima, za 10 i 20 godina rada u ovom preduzeću, kao i prigodni pokloni. Više na: http://www.subotica.com/vesti/des-pustio-u-rad-novu-masinu-id17818.html
U okviru obeležavanja Međunarodnog dana ljudskih prava saradnice Ombudsmana Vladana Jovanović i Nataša Miljković posetile su preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Goša Solko" doo u Smederevskoj Palanci, gde su se u razgovoru sa rukovodstvom i zaposlenima upoznale sa radom ovog preduzeća, njegovim specifičnostima i položajem zaposlenih osoba sa invaliditetom.
Istovremeno, na poziv Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije sekretarka UIPS-a Mirjana Pantelić prisustvovale je konferenciji "Uspostavljanje nacionalnog mehanizma za praćenje sprovođenja preporuka tela UN za ljudska prava" koja je održana u Beogradu, 10.12.2013. godine. 
Ovaj dan je obeležen i u drugim preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom podsećanjem na istorijat i značaj ljudskih prava kao neotuđivih i nedeljivih, svojstvenih svim ljudima bez obzira na državljanstvo, prebivalište, pol, nacionalno ili etničko poreklo, veru, jezik ili bilo koji drugi status.  
Projekat "Obuka pripadnika romske populacije za zanimanje pomoćnik kartonažera" koji je finansirao Sekretarijat za socijalnu zaštitu grada Beograd, partneri u projektu UIPS i preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Lola Preduzetništvo" doo iz Beograda sa uspehom je završen.
Tri pripadnika romske populacije su završila obuku, čime su stekla znanja i veštine koje su za dva direktna korisnika finalizovana zaključenjem ugovora o radu. Tako je projektna ideja o podizanju stručnih kompetencija u cilju pune socijalne integracije još jednom pokazala uspeh u praksi.
3. decembar, Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, u preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Čikoš štampa" doo u Subotici biće obeležen puštanjem u rad nove mašine za proizvodnju ekoloških kesa, namenjenih svakodnevnoj upotrebi u pekarama, apotekama, marketima.
Mašina je kupljena uz podršku i sredstvima koje je obezbedilo Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike u cilju podizanja tehnološkoh performansi ovih preduzeća i na njoj će, nakon profesionalne obuke, raditi osobe sa invaliditetom.
Preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "DES" doo Novi Sad, povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom organizuje izložbu ikonopisca Nade Dujmić. Svečano otvaranje izložbe je u utorak, 3. decembra 2013. godine u 14 časova u Srpskom narodnom pozorištu.
O Nadinom radu najbolje govore reči Vladimira  Vukasa, istoričara umetnosti: "Posmatrajući ovakve ikone, u nama se stvara podsticaj na odnos ljubavi, kako između Boga i čoveka, tako i na odnos ljubavi među bližnjima. Pred nama su ikone koje pre svega pobuđuju na molitvu." 
Povodom 3.  decembra Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom ističu neophodnost sistemskog uređenja koje će omogućiti punu uposlenost njihovih kapaciteta, kako bi svojim ekonomskim jačanjem omogućila otvaranje većeg broja radnih meseca za osobe sa invaliditetom.
Neophodno je povećanje broja preduzeća koja bi svoju obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom ostvarivala kroz realizaciju ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kao i zakonsko uređenje obaveznog godišnjeg procenta javnih nabavki koji bi bio usmeren na ova preduzeća.
Svi članovi UIPS-a će obeležiti ovaj dan prigodnim manifestacijama ukazujući na ovogodišnju temu Medjunarodnog dana osoba sa invaliditetom: "Uklonimo barijere, otvorimo vrata: inkluzivno društvo za sve."
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije organizovala je 19.11.2013. godine konferenciju "Uvod u proces pregovora o pristupanju Evropskoj Uniji - pregovaračko poglavlje 19", kome je po pozivu prisustvovala i predstavnica UIPS-a. 
Na izuzetno uspešno organizovanoj konferenciji sjajni predavač iz Hrvatske Luka Benko je upoznao prisutne sa osnovnim institutima i mehanizmima funkcionisanja Evropske Unije i toka pregovaračkog postupka, kako bi i organizacije civilnog društva mogle tome da daju svoj puni doprnos u periodu koji je pred nama.
U Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike 19.11.2013. godine održan je redovan sastanak na kome su državni sekretar Zoran Martinović, pomoćnik ministra Ljiljana Džuver i predstavnici UIPS-a, predsednik skupštine Dragiša Marković, predsednik Upravnog odbora Branko Veljović i direktor Miroslav Velimirović razgovarali o aktuelnoj problematici rada preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
Istaknuti su istovetni stavovi o potrebi posebnog rešavanja pitanja restrukturiranja ovih preduzeća i potrebi očuvanja njihovih kapaciteta u cilju sprovođenja mera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije.
Stručno-naučnom skupu sa međunarodnim učešćem "Savremeni defektološki rad - zahtevi teorije i prakse", koji je u organizaciji Društva defektologa Vojvodine, Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, Doma "Veternik" iz Veternika, Škole za osnovno i srednje obrazovanje "Milan Petrović" održan u Novom Sadu 16.11.2013. godine, prisustvovali su i članovi stručnih timova preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Lola Preduzetništvo" doo iz Beograd, "DES" doo iz Zaječara  i predstavnica UIPS-a.
Svoj rad, "Reaktivacija profesionalne rehabilitacije u preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom" na skupu je izložila mr Sanja Batić, psiholog u preduzeću "DES" doo iz Novog Sada.
UIPS i preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Lola Preduzetništvo" doo iz Beograda u partnerstvu su  započeli  realizaciju projekta "Razvojem znanja i veština do zaposlenja" koji je podržao i finansira Sekretarijat za socijalnu zaštitu grada Beograda u okviru Konkursa za finansiranje udruženja u 2013. godini za oblasti socijalne i boračko-invalidske zaštite na teritoriji grada Beograda.
Projekat, čija realizacija će trajati četiri meseca, ima za cilj osnaživanje osoba sa invaliditetom i njihovo uključivanje u programe obuka za sticanje kvalifikacija za konkretna zanimanja čime se ubrzava i olakšava njihovo zapošljavanje.
© 2011 UIPS :: Powered by IT Service