Vesti

Grad Beograd, Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za socijalnu zaštitu, finansira projekat "Obuka osoba sa invaliditetom za zanimanje pomoćnik pekara" koji u partnerstvu realizuju član UIPS-a, preduzeće "Lola Preduzetništvo" doo iz Beograda i UIPS.

Kroz projekat se obezbeđuju uslovi za obrazovanje osoba sa invaliditetom, sticanje kvalifikacija i otvaranje mogućnosti za radnu i socijalnu integraciju.

UIPS je, za članove stručnih timova preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom - savetnike za socijalnu integraciju i profesionalnu asistenciju,  organizovao i 5. oktobra 2012. godine, održao radionicu „Smernice za izradu izveštaja o radnom osposobljavanju i profesionalnoj rehabilitaciji osoba sa invaliditetom“.

Radionicu je vodila prof dr Gordana Odović sa Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.


U članu UIPS-a, preduzeću "Goša Solko" u Smederevskoj Palanci održana je, 27.9.2012. godine sednica Upravnog odbora UIPS-a u proširenom sastavu.

Sednici su prisustovali direktori 17 preduzeća-članova udruženja i tom prilikom razgovarali o aktuelnim pitanjima značajnim za rad preduzeća.

Na sednici je usvojen Izveštaj o radu UIPS-a u periodu između dve sednice, Izveštaj o poslovanju grupacije u 2011. godini koji je pripremila stručna služba UIPS-a, Izveštaj o primeni člana 27 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom i podržana inicijativa da se UIPS obrati Ministarstvu finansija, Poreskoj upravi i Ministarstvu rada , zapošljavanja i socijalne politike u cilju informisanja ovih institucija o uočenim nepravilnostima prikazivanja realizovanih ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji koji se zaključuju sa našim preduzećima u postupku ostvarivanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetetom drugih poslodavaca.

Udruženje preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Republike Srbije (UIPS) promovisalo je, uz podršku gradske opštine Novi Beograd, u petak 14. septembra 2012. godine „Zbornik radova stručnih radnika preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom“.

Zbornik predstavlja jedinstvenu zbirku autorskih radova psihologa, defektologa, sociologa i pedagoga koji su angažovani kao profesionalni asistenti na projektu socijalne integracije i zapošljavanja osoba s invaliditetom.

U ovom Zborniku, koji je UIPS realizovao uz pomoć preduzeća „Lola Preduzetništvo“ d.o.o. iz Beograda, sadržana su sažeta teorijska i praktična iskustva u radu sa osobama sa invaliditetom u radnoj sredini.

Na promociji su govorili Spomenka Ćirić Janković, član veća opštine Novi Beograd zadužena za pitanja iz oblasti socijalne politike i zdravstva, Vera Pešut, samostalni savetnik u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike, Vanja Zlatković, rukovodilac Centra za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i Mirjana Pantelić, sekretar UIPS-a.

Posebna vrednost ovog Zbornika leži u širokoj primeni za mlade stručnjake koji započinju profesionalno angažovanje u različitim oblicima socijalnog preduzetništva, stručnoj javnosti, ali i svim ostalima koji se na bilo koji način bave socijalnom integracijom osoba sa invaliditetom.

UIPS UIPS UIPS

Video animacija Tima za socijalno ukljucivanje i smanjenje siromastva “Šta je socijalno uklјučivanje

http://www.youtube.com/watch?v=MIrdBbfXV1E

Internet portal UIPS postavljen je zahvaljujući razumevanju i sredstvima Nacionalne agencije za regionalni razvoj koja je finansirala projekat „Internet portal UIPS" u okviru Programa podrške udruženjima preduzetnika za 2011. godinu.

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service