Vesti

U preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Zaštitna radionica Željezničar" doo u Subotici, 5. juna 2015. godine, održana je redovna godišnja sednica skupštine UIPS-a. Sednici su, pored predstavnika stručne službe i preduzeća-članova UIPS-a, prisustvovali ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin, pomoćnik ministra za rad Ljiljana Džuver, šef Odseka za podsticanje razvoja socijalnog preduzetništva, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Vera Pešut i samostalna stručna saradnica za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i razvoj socijalnog preduzetništva Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova Jasmina Stanić.
Na sednici su usvojeni izveštaji o radu stručne službe UIPS-a i Upravnog odbora između dve sednice, izveštaj Nadzornog odbora o finansijskom poslovanju UIPS-a i zaključci o  delovanju UIPS-a u narednom periodu u cilju unapređenja rada preduzeća-članova.
Obraćajući se prisutnima, ministar Aleksandar Vulin je izrazio poštovanje za rad naših preduzeća i najavio podršku ministarstva njihovom radu i tokom ove godine. Istovremeno je najavio i donošenje Zakona o socijalnom preduzetništvu.
Pomoćnica ministra Ljiljana Džuver ja predstavila aktivnosti ministarstva za naredni period koje treba da reše neke od aktuelnih problema sa kojima se u svom radu susreću preduzeća koja su bila u postupku u restrukturiranja.
Na sednici skupštine uručena su i priznanja UIPS-a: Aleksandru Vulinu, za posvećeni rad na unapređenju rada preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, preduzeću "Inval Stat" doo iz Kovina za najveći broj zaposlenih osoba sa invaliditetom na neodređeno vreme u 2014. godini, preduzeću "Zaštitna radionica Željezničar" doo iz Subotice, za najbolje finansijske rezultate ostvarene u grupaciji u 2014. godini, preduzeću "Zastava Inpro" doo iz Kragujevca za rad stručne službe na sveobuhvatnim aktivnostima usmerenim ka socijalnoj integraciji osoba sa invaliditetom, Jasmini Stanić za višegodišnji posvećeni rad na unapređenju položaja osoba sa invaliditetom i saradnju sa UIPS-om i Dragiša Marković i Valentini Marković za višedecenijsko negovanje vrednosti i tradicije UIPS-a. 
Više na: http://www.minrzs.gov.rs/cir/aktuelno/item/2608-zakon-o-socijalnom-preduzetnistvu-do-kraja-godine
http://www.palo.rs/privreda/vulin-zakon-o-socijalnom-preduzetnistvu-do-kraja-godine/1138078/ 
http://www.youtube.com/watch?v=fhKjCt4g1aY 


U preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Goša Solko" doo iz Smederevske Palanke realizovana je i svečanim uručenjem sertifikata uspešno okončana četvoromesečna obuka 11 nezaposlenih osoba sa invaliditetom za daktilo-operatere. Obuka je realizovana u skladu sa odobrenim programom i u saradnji sa NSZ Filijala Smederevo.
Osim teorijskih i praktičnih znanja i veština koje su polaznici savladali, obuka je imala veliki uticaj na socijalno-društveni aspekt ličnosti svakog od učesnika.
Nakon završene obuke za učesnike i predavače organizovan je jednodnevni izlet u organizaciji preduzeća "Goša Solko" doo. Izlet je obuhvatio obilazak manastira Manasija, Resavske pećine, Lisina i Jagodine.
1. aprila 2015. godine u Privrednoj komori Srbije dodeljene su Nacionalne nagrade za društveno odgovorno poslovanje za 2014. godinu kompanijama koje su na najbolji mogući način integrisale društveno odgovorno poslovanje u svoje primarne delatnosti.
U kategoriji malih i mikro preduzeća jedno od preduzeća, dobitnika ovog priznanja, je i preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Kosmos" doo iz Beograda.
Više na linku:  http://www.pks.rs/Vesti.aspx?IDVestiDogadjaji=17009
1. aprila 1965. godine osnovano je i počelo sa radom preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom IPA "Metaloplastika" ad Stopanja.
Upornim i marljivim radom i zalaganjem svih zaposlenih ovo preduzeće je jedan od lidera UIPS-a. Na to ukazuju ostvareni rezultati u poslovanju i sprovedenim merama i aktivnostima profesionalne rehabilitaciji i zapošljavanja osoba sa invaliditetom.
Istovremeno, kroz neposrednu i kvalitetnu saradnju sa drugim preduzećima iz grupacije već pet decenija "Metaloplastika" aktivno učestvuje na unapređenju položaja preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
Svečanom dodelom uverenja o uspešno završenoj obuci tri osobe sa invaliditetom su stekle znanja i veštine za zanimanje pomoćnik pekara.
Na svečanosti koja je održana u preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Lola Preduzetništvo" doo u Beogradu, sve tri osobe su istovremeno i zasnovale radni odnos, čime je realizovan cilj projekta "Nove mogućnosti" kojim su nezaposlene osobe sa invaliditetom stekle znanja i veštine koje su im omogućile sticanje zaposlenja.
Projekat je finansijski podržao Sekretarijat za socijalnu zaštitu grada Beograda. 

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je, u okviru Javnog poziva za podnošenje predloga projekata na Stalni otvoreni konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji, finansijski podržalo projekat UIPS-a Konferencija "Profesionalna rehabilitaciji odraslih osoba sa invaliditetom".
Ugovor o finansiranju projekta su potpisali ministar Aleksandar Vulin za Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Miroslav Velimirović, za UIPS.
Realizacija projekta obuhvata pripremu i održavanje Konferencije o profesionalnoj rehabilitaciji odraslih osoba sa invaliditetom na kojoj će svoja iskustva u sprovođenju mera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije izneti profesionalni stručnjaci koji rade na poslovima socijalne integracije, profesionalne asistencije i izvođenja obuka kojima se unapređuju znanja, sposobnosti i veštine osoba sa invaliditetom.

U preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Zastava Inpro" doo  realizuje se javni rad "Arhiviranje, evidentiranje i uređivanje poslovne dokumentacije" na kojem je angažovano šest osoba sa invaliditetom. Planirano je da ovaj projekat traje do 31. marta 2015. godine.  Krajem februara, u istom preduzeću,  uspešno je priveden kraju javni rad "Uređenje priobalja i čišćenje korita reke Ždraljice" na kome je bilo angažovano 15 osoba sa invaliditetom.
Svoju kontinuiranu posvećenost profesionalnoj rehabilitaciji osoba sa invaliditetom preduzeće iskazuje i kroz dve obuke za nezaposlene osobe sa invaliditetom koje su u toku i to obuke za poslove presera i obuke za poslove šivača tekstila u koje je uključeno 10 polaznika i koje će trajati do 15. maja 2015. godine.
Više o preduzeću "Zastava Inpro" možete se informisati i iz priloga koji je snimila ekipa emisije "Vodič za roditelje", na linku:  https://www.youtube.com/watch?v=o_9uJ53n80M
Povodom Međunarodnog dana socijalne pravde ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin je 20. februara 2015. godine posetio preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "DES" doo Novi Sad.
Ministar je kao značajnu istakao činjenicu povećanja broja zaposlenih osoba sa invaliditetom u ovom preduzeću u prethodnom periodu i izneo svoju podršku da: "... budžetski korisnici u svojim javnim nabavkama koriste usluge preduzeća od posebnog društvenog značaja, odnosno od drugih budžetskih korisnika, tako da se budžetska sredstva ne troše već samo preraspodeljuju."
Više o poseti na: http://www.tanjug.rs/videodet.aspx?galID=154504
10. februara 2015. godine u SO Kikinda održan je sastanak predstavnika opštine i UIPS-a na kome se razgovaralo o mogućnostima osnivanja preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom na teritoriji ove opštine, čiji bi osnivač bila lokalna samouprava. Sastanak je bio prilika i da se organizuje poseta "Našoj kući" u Kikindi, ustanovi socijalne zaštite koja pruža dnevni boravak osobama sa invaliditetom starijim od 18 godina. Iz posete nosimo najlepše utiske i želju za nastavkom i unapređenjem saradnje.
6. februara 2015. godine na sasatanku u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja predstavljen je rad novoosnovanog Biroa za socijalno preduzetništvo u okviru Centra za mala i srednja preduzeća i preduzetništvo Privredne komore Srbije.
Na sastanku, kome su prisustvovali državni sekretari navedenog ministarstva Laslo Čikoš i Aleksandar Stojanović, pomoćnik ministra Ljiljana Džuver i šef Odseka za aktivne mere zapošljavanja Jelena Vasić, Ester Pavić Solucki iz Privredne komore Srbije, Dina Rakin iz Evropskog pokreta u Srbiji, Anica Spasojević iz udruženja "Naša kuća", Suzana Kaplanović iz Centra za podršku porodici i Mirjana Pantelić iz UIPS-a iznele su predloge o unapređenju oblasti socijalnog preduzetništva u Republici Srbiji koji bi trebalo da budu sadržani u budućem Zakonu o socijalnom preduzetništvu.
UIPS je na poziv NIS-a, kompanije koja je tokom 2014. godine finansirala značajan broj projekata u okviru konkursa "Zajednici zajedno"  kao nosilac projekta "Ko, ako ne ja?!" koji je sa uspehom realizovan imao svog predstavnika, Valentinu Marković,  na svečanom potpisivanju Sporazuma između NIS-a i grada Beograda u okviru programa "Zajednici zajedno 2015" 5. februara 2015. godine u Skupštini grada Beograda.
Na svečanosti je istaknuta uspešna realizacija prethodnog i najavljen početak novog konkursa.
© 2011 UIPS :: Powered by IT Service