Vesti

U cilju unapređenja rada preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom 3. oktobra 2014. godine u Sekretarijatu za privredu grada Beograda održan je zajednički sastanak sekretara Jovana Ilijića i direktora UIPS-a Miroslava Velimirovića.
Na sastanku su dogovorene mere i aktivnosti koje će se u  narednom periodu zajednički sprovoditi kako bi ova preduzeća postigla punu i kontiniranu uposlenost instalisanih kapaciteta kroz rezervisane javne nabavke i ugovore o poslovno tehničkoj saradnji.
IPS "Metaloplastika" ad u Stopanji je u utorak, 30. septembra 2014. godine ugostila saradnice iz UIPS-a koje rade na istraživanju uticaja stepena razvijenosti socijalnih veština osoba sa invaliditetom na zadržanje zaposlenja u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Tom prilikom je omogućeno intervjuisanje  osoba sa invaliditetom koje su zaposlene u ovom preduzeću, a realizovane su i dve fokus grupe, jedna sa neposrednim rukovodiocima i jedna sa kolegama bez invaliditeta. Cilj njihovog održavanja bio je prikupljanje podataka o tome na koji način predstavnici ove dve fokus grupe vide komunikaciju i neposredan rad i rukovođenje sa svojim kolegama koje imaju invaliditet.
Zahvlanost dugujemo Radmili i Miroslavu Stevanoviću, Ivani Ivanović i Miroslavu Vukčeviću, kao i svim koleginicima i kolegama zaposlenim u IPA "Metaloplastika" ad koji su se uključili u naše aktivnosti.
Redovna godišnja sednica skupštine UIPS-a održana je 26. septembra 2014. godine u preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Goša Solko" doo u Smederevskoj Palanci.
Uz učešće predstavnika preduzeća-članova i njihovih gostiju predstavljeni su i usvojeni izveštaji o radu UIPS-a i Upravnog odbora UIPS-a u periodu između dve sednice skupštine, a podnet je i usvojen i Izveštaj Nadzornog odbora koji je razmatrao Izveštaj o finansijskom poslovanju UIPS-a. hi slut
U toku redovnog rada skupštine predstavnici preduzeća izneli su svoje viđenje aktuelnog trenutka u kome preduzeća rade i predložili mere i aktivnosti u cilju njihovog boljeg pozicioniranja, uposlenosti kapaciteta i kvalitetnijeg obavljanja profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom. 
Na sednici su uručena i priznanja i nagrade UIPS-a preduzećima "DES" doo Subotica, "Čikoš štampa" doo Subotica, "Elka" doo Aranđelovac i "Lola Preduzetništvo" doo iz Beograda za pruženu podršku radu UIPS-a, preduzeću IPA "Metaloplastika" ad iz Stopanje za najbolje postignute finansijske rezultate rada u grupaciji, preduzeću "Zastava INPRO" doo iz Kragujevca za najveći broj zapsolenih osoba sa invaliditetom u grupaciji, "DES"-u Novi Sad za najkvalitetnije aktivnosti stručne službe u grupaciji, Jožefu Čikošu za neprekidnih 20 godina odanosti UIPS-u i kvalitet doprinosa radu UIPS-a i Tatjani Prijić, rukovodiocu Grupe za unapređenje zaštite osoba sa invaliditetom u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za posvećenu i višegodišnju podršku UIPS-u i preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. 
Za predstavnike svojih članova, UIPS je uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja 19. septembra 2014. godine u svojim prostorijama organizovao savetovanje o novinama koje su u pravni sistem uvedene Zakonom o izmenama i dopunama zakona o radu.
Predstavnice ministarstva Jesenka Čvoro i Danijela Rajković su stručno i profesionalno predstavile novine, razloge donošenja i ukazale na načine njihove praktične primene. 
Održano savetovanje učesnici su ocenili najvišim ocenama. 
U nastavku aktivnosti na prikupljanju podataka za istraživački rad na temu stepena razvijenosti socijalnih veština osoba sa invaliditetom i njihovom uticaju na održanje zaposlenja osoba sa invaliditetom u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, autorke rada, Dragana Arsenović iz preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Lola Preduzetništvo" doo i Mirjana Pantelić iz UIPS-a su posetile preduzeća "DES" doo Novi Sad i "Lira" doo Kikinda 16. i 17. septembra 2014. godine. Cilj poseta je bio intervjuisanje osoba sa invaliditetom i prikupljanje podataka primenom tehnike fokus grupa, u kojima su rukovodioci i osobe bez invaliditeta slobodno govorile o svojim uverenjima i stavovima važnim za socijalnu integraciju osoba sa invaliditetom. 
Obe posete su bile izuzetno uspešne i realizovane su uz punu stručnu i kolegijalnu podršku Aleksandra Bursića, Sanje Batić, Marije Ugrinov, Jasmine Poljan, Valentine Radjenović, Dobrile Milosavljev i Žarka Milićevića.
U prostorijama UIPS-a 15.09.2014. godine održan je konsultativni sastanak predstavnika preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, članova UIPS-a, koja su se do skora nalazila u postupku restrukturiranja.
Na sastanku su razmenjena iskustva i zauzeti zajednički stavovi o budućem načinu rada, izmirenju obaveza i povećanju uposlenosti kapaciteta.
Kako većina usvojenih stavova počiva  na izmeni i dopunu postojeće zakonske legislative, u narednom periodu UIPS će nadležnima dostaviti utvrđene predloge.
U četvrtak, 11.09.2014. godine, održan je zajednički sastanak u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja kome su ispred ministarstva prisustvovali državni sekretar Aleksandar Stojanović, pomoćnik ministra Ljiljana Džuver i načelnik Sektora za zapošljavanje Dragica Ivanović, dok su ispred UIPS-a sastanku prisustvovali predsednik Upravnog odbora Branko Veljović, direktor Miroslav Velimirović i sekretar Mirjana Pantelić.
Na sastanku se razgovaralo o predlozima za rešavanje problematike preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, od statusnih pitanja do mogućnosti za veće usmeravanje nabavki državnih organa i organa uprave na naša preduzeća, u cilju kontinuirane uposlenosti njihovih kapaciteta.
Odlukom Upravnog odbora članstvo UIPS-a je prošireno za još jedno preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Reč je o preduzeću "PLODOVI PAK" doo iz Kovina koji mere i aktivnosti profesionalne rehabilitacije realizuje kroz osnovnu privrednu delatnost: pakovanje, skladištenje i distribuciju prehrambenih proizvoda. Navedenu delatnost preduzeće obavlja po HACCP sistemu, sa savremenom opremom i u prostoru koji odgovara tehničkim standardima pristupačnosti. online casino poker bizonline casino best newrated online casino slots
3. septembra 2014. godine počela je osnovna informatička obuka za 12 osoba sa invaliditetom.
Obuka se sprovodi u okviru realizacije projekta "Ko, ako ne ja?!" koji je podržan od strane NIS-a kroz konkrus "Zajednici zajedno". online casino poker bizonline casino best newrated online casino slots
Projekat u partnerstvu realizuju u Beogradu UIPS i "Kosmos" doo.
Osnovna informatička obuka se izvodi u preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Kosmos" prema programu obuke za koju je izdato odobrenje za sprovođenje mera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije.
1. septembra 2014. godine započela su dve obuke: obuka za knjigovezce za sedam polaznika i obuka za pakere za jedanaset polaznika -  osoba sa invaliditetom, u okviru realizacije projekta "Ko, ako ne ja?!" koji naše udruženje realizuje u partnerstvu sa preduzećem za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba invaliditetom "Kosmos" doo iz Beograda, uz podršku kompanije NIS, u okviru konkursa "Zajednici zajedno".
Obuke se sprovode na osnovu licenciranih programa odobrenih od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja sa ciljem osnaživanja osoba sa invaliditetom i njihove potpuna socijalne integracije u radnu sredinu.
Upravni odbor UIPS-a održao je 28. avgusta 2014. godine svoju redovnu sednicu na kojoj je razmatrao izveštaj o radu udruženja između dve sednice i ocenio ga najvišom ocenom za broj i kvalitet realizovanih aktivnosti, razmotrio aktuelnu problematiku rada preduzeća i usvojio zaključak o daljim aktivnostima u cilju unapređenja položaja preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, doneo odluku o učlanjenju preduzeća "Plodovi Pak" doo iz Kovina i usvojio odluku o proširenju prava korišćenja kolektivnog žiga Fer proizvod na nove članove. Istovremeno je usvojen predlog o održavanju godišnje sednice skupštine 26. septembra 2014. godine. Domaćin sednice biće preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Goša Solko" doo iz Smedereveske Palanke.
© 2011 UIPS :: Powered by IT Service