Vesti

UIPS, kao nosilac, u partnerstvu sa preduzećem za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Kosmos" d.o.o. iz Beograda, realizuje do kraja decembra 2014. godine projekat "Ko, ako ne ja?!".
Projekat je podržan od strane NIS-a u okviru konkursa "Zajednici zajedno" i Grada Beograda.
Glavna aktivnost je usmerena na stručno obrazovanje 30 osoba sa invaliditetom i pripadnika drugih osetljivih društvenih grupa za osnovnu informatičku obuku, za pakera i za knjigovezca.
Osnaživanje osoba sa invaliditetom kroz sticanje  konkretnih znanja i veština koje omogućavaju zapošljavanje preduslov je njihove potpune i uspešne socijalne integracije.
U Narodnoj skupštini Republike Srbije 26. juna 2014. godine održan je inicijalni sastanak Radne grupe 17 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji.
Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji tematski prate strukuturu pregovaračkih radnih grupa za pregovore sa Evropskom unijom, a cilj Radne grupe 17, čiji je UIPS jedan od 20 članova,  je stvaranje jake mreže organizacija civilnog društva i njihovo aktivno učešće u praćenju pregovaračkih poglavlja 2 - Kretanje radnika i 19 - Socijalna politika i zapošljavanje. Istovremeno, u narednom periodu radiće se na pokretanju javne debate i upoznavanju građana o procesu pristupanja, obavezama koje Republika Srbija preuzima, neophodnim zakonskim reformama i njihovom uticaju na građane.
Na sastanku, koji je bio prilika da se članovi Radne grupe upoznaju sa zadacima koji im predstoje, usvojen je akcioni plan rada. Rad Radne grupe 17 koordinira Fondacija Centar za demokratiju.
I ove godine saradnja udruženja građana Althea iz Beograda, koje radi na poboljšanju ukupnog položaja osoba sa invaliditetom sa posebnim akcentom na obezbeđenju pristupačnog okruženja i UIPS-a omogućila je kolegama sa invaliditetom, zaposlenim u preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Lola Preduzetništvo" iz Beograda, da 24. juna 2014. godine besplatno pogledaju predstavu "Kod večite slavine" na sceni "Raša Plaović" i 26. juna 2014. godine, na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu balet "Kraljica Margo".
Poseban značaj ima činjenica da zahvaljujući udruženju Althea gluva i nagluva lica mogu da prate predstave putem indukcione petlje koja predstavlja indukcioni sistem za amplifikaciju govora, koja omogućava licima koja koriste slušni aparat da zvukove oko sebe čuju bez smetnji. 
Udruženje istraživača socijalnih prilika - Mreža ISP odabralo je, po Javnom pozivu objavljenom 10. aprila 2014. godine, u okviru projekta "Istraživačko - analitička praksa za unapređivanje usluga socijalne zaštite i kreiranje socijalne politike u lokalnoj zajednici, predlog istraživačkog rada Dragane Arsenović, člana stručnog tima u preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Lola Preduzetništvo" doo iz Beograda i Mirjane Pantelić, sekretarke UIPS-a.
Tema istraživanja koje će sprovesti i nakon čega će izraditi finalni izveštaj je "Uticaj stepena razvijenosti socijalnih veština osoba sa invaliditetom na zapošljavanje, održanje zaposlenja i socijalnu integraciju u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom".
U istraživačkom radu značajan doprinos pružiće članovi stručnih timova u ovim preduzećima koji neposredno pružaju podršku osobama sa invaliditetom u procesu socijalne integracije.
15. juna 1966. godine Republički savez gluvih, Republički odbor invalida rada i Srpsko lekarsko društvo su osnovali Zajednicu ustanova i organizacija za rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica Republike Srbije i taj dan naše udruženje obeležava kao dan svog osnivanja.
Od 1966. godine do danas menjali su se osnivači i članstvo, ali vizija udruženja je ostala ista, a to je pružanje jednakih šansi osobama sa invaliditetom da se stručno obrazuju i zapošljavaju.
Punih 48 godina UIPS se angažuje na unapređenju rada preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, stvaranju povoljnog okruženja kroz sistemska rešenja i podstiče stručni rad na pružanju usluga obučavanja, socijalne integracije i profesionalne asistencije osobama sa invaliditetom. 
U prostorijama UIPS-a, 13. juna 2014. godine, održana je treća radionica u okviru realizacije projekta "Pružimo više, pružimo bolje", koji se sprovodi uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom.
Tema radionice, koju je vodila Prof.dr Gordana Odović sa Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu  bila je "Primena strategija socijalnih veština".
Održanom radionicom zaokružena je tematstka obuka članova stručnih timova zaduženih za poslove socijalne integracije osoba sa invaliditetom i njihove profesionalne asistencije u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. 
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je 13. juna 2014. godine u Palati Srbija organizovalo sastanak sa ciljem predstavljanja realizovanih i planiranih aktivnosti u oblasti politike zapošljavanja, unapređenja položaja osoba sa invaliditetom i usaglašavanja stavova o narednim koracima i mogućim rešenjima u pravcu okončanja restrukturiranja u jednom broju preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. 
Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Nacionalne službe  zapošljavanja, udruženja osoba sa invaliditetom, preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i sindikata. 
Upravni odbor UIPS-a održao je 12. juna 2014. godine svoju vanrednu sednicu na kojoj je utvrđena platforma za nastup predstavnika našeg udruženja na sastanku sa predstavnicima Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
Ukazano je na potrebu rešavanja pitanja koja se tiču preduzeća koja nemaju regulisan status, sistemskog uređenja  uposlenosti instalisanih kapaciteta, brojnijeg zapošljavanja osoba sa invaliditetom, kao i načina izlaska iz restrukturiranja jednog broja preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.  
4. juna 2014. godine održan je zajednički sastanak predstavnika Ministarstva finansija i UIPS-a, na kome se razgovaralo o mogućim izmenama zakonske regulative koja bi omogućila veću uposlenost kapaciteta preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
Zaključeno je da je ovim preduzećima neophodna sistemska podrška, kako bi nesmetano obavljali svoju funkciju u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom i istovremeno bili dobro tržišno pozicionirani, stvarajući preduslove za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
O iskustvima preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom kao oblika socijalnog preduzetništva i onome šta oni vide kao način dobrog funkcionisanja i podrške, kao i o drugim temama možete pogledati u 77. emisiji serijala Mesto za nas:

 https://www.youtube.com/watch?v=qdKV1h5uEPA
U Beogradu je, u prostorijama UIPS-a, 30. maja 2014. godine održana druga radionica pod nazivom "Strategije i programi razvoja socijalnih veština osoba sa invaliditetom" u okviru realizacije projekta "Pružimo više, pružimo bolje", koji naše udruženje sprovodi uz podršku Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom, Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike.
Radionica je okupila asistente za profesionalnu asistenciju i stručne saradnike za socijalnu integraciju osoba sa invaliditetom iz Subotice, Kikinde, Petrovaradina, Novog Sada, Zrenjanina, Kovina, Beograda,  Smedereva, Smederevske Palanke, Kragujevca, Stopanje i Ivanjice, kao buduće inovatore primene i razvoja socijalnih veština u cilju unapređenja spsoobnosti osoba sa invaliditetom za uključivanje u ineterpersonalne odnose u porodici, na poslu, školi, druženju ...
© 2011 UIPS :: Powered by IT Service