Vesti

Članstvu u Udruženju preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Republike Srbije od maja 2017. godine pridužilo se i preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Trigano Prikolice" d.o.o. iz Kragujevca sa 190 zaposlenih, od kojih su u ovom trenutku 99 osobe sa invaliditetom, od kojih je 10 osoba sa invaliditetom koje se mogu zaposliti samo pod posebnim uslovima.

Preduzeće "Trigano Prikolice" d.o.o. je osnovano 20. maja 2016. godine od strane francuske kompanije TRIGANO koja je jedan od vodećih proizvođača prikolica u Evropi, a od 1. marta 2017. godine nakon dobijanja Rešenje o izdavanju dozvole za obavljanje delatnosti preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom broj 023-02-00197/2016-24 Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije i zvanično ima status preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Preduzeće "Trigano Prikolice" d.o.o. na osnovu dobijenih odobrenja realizuje i programe obuka osoba sa invaliditetom za rad na CNC mašinama za rezanje metala, za poslove poslužioca robotske ćelije za zavarivanje, za poslove operatera robotske ćelije za zavarivanje, za poslove bravara i operatera laserske jedinice za sečenje lima uz angažovanje stručnih radnika (psihologa, pedagoga), predavača i instruktora.

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam je u potrazi za najboljim konceptom socijalnog preduzetništva u AP Vojvodini pokrenuo bilten "Socijalna ekonomija i socijalno preduzetništvo."

Po rečima urednice Jasmine Stanić namera izdavanja biltena je da se deluje "međusektorski i koheziono" i da se stvore preduslovi održivog privrednog i društvenog razvoja u Republici Srbiji uz izgradnju infrastrukture i identiteta novog, izvanrednog i autentičnog ekosistema socijalne ekonomije.

Sa sadržinom prvog broja biltena možete se upoznati na linku: http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/pocetna/81-vesti-cirilica/742-2017-03-07-08-23-44

U prostorijama UIPS-a je 7. decembra 2016. godine održana poslednja glavna aktivnost projekta "Izvrsnost usluga za dobrobit korisnika" koji je podržan od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja - Sektora za brigu o porodici i socijalnu zaštitu na Konkursu za unapređenje socijalne zaštite u 2016. godini - seminar "Podrška stručnjaka u razvoju karijere osoba sa invaliditetom - drugi deo".

Seminar su za učesnike iz 10 gradova u Republici Srbiji vodile prof.dr Milena Radić Šestić i doc.dr Biljana Milanović Dobrota sa Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu.

Na seminaru su učesnici dobili informacije iz oblasti adpatacije radnih mesta i neophodnih aktivnosti koje treba preduzeti kako bi osobe sa invaliditetom, u skladu sa prirodom invaliditeta, bile pripremljene da se iz oblasti socijalnog staranja i socijalne sigurnosti  uključe u svet rada i tako ostvare svoju punu socijalnu integraciju.

Uoči 3. decembra, Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, u Novom Sadu je 2. decembra, u organizaciji Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, održana konferencija "Unapređenje privrednog ambijenta za zapošljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i radno angažovanje osoba sa invaliditetom".

U uvodnom delu konferencije, nakon pozdravnih reči pokrajinskog sekretara za privredu i turizam Ivana Đokovića i njegovog zamenika Pavla Počuča, Jasmina Stanić, samostalna stručna saradnica za zapošljavanje osoba sa invaliditetom iz istog sekretarijata je iznela podrobnu analizu stanja u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom u AP Vojvodini.

U nastavku konferencije članice stručnog tima preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Goša Solko" doo iz Smederevske Palanke Tijana Pajković i Sofija Bogdanović su predstavile rad stručnih radnika u ovim preduzećima, mr Slavica Marković rad radnih centara, njihovu ulogu i značaj, Mirjana Pantelić sadašnji trenutak u radu i razvoju preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, Miljana Stojšić kakvu vrstu podrške očekuju poslodavci u otvorenoj privredi, a Forum mladih sa invaliditetom svoje istraživanje o položaju mladih osoba sa invaliditetom na tržištu rada.

Konferenciju su, pored učesnika iz vladinog i civilnog sektora, univerziteta i škola, pratili i predstavnici preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom koja posluju na teritoriji AP Vojvodine.

Svim učesnicima uručene su zahvalnice Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam za doprinos konferenciji.

Više na: http://www.vojvodina.gov.rs/sr/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%BE-%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%92%D0%B5%D1%9A%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%99%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0-%D1%81%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D1%83-%D1%86%D0%B8%D1%99%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%9A%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8

U prostorijama UIPS-a je 24. novembra 2016. godine održana redovna sednica Upravnog odbora na kojoj su razmotreni zaključci usvojeni na sednici skupštine UIPS-a. Pored razmatranja zaključaka u dinamičnoj raspravi, utvrđeni su i način i dinamika njihove realizacije.

Na sednici je doneta i odluka o prijemu u članstvo preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Sunce 021" DOO iz Sremske Kamenice.

23. novembra 2016. godine u prostorijama UIPS-a za stručnjake iz cele zemlje održan je seminar "Podrška stručnjaka razvoju karijere osoba sa invaliditetom - 1. deo" koji su vodile prof.dr Marina Radić Šestić i docent dr Biljana Milanović Dobrota sa Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu.

Seminar je održan kao jedna od glavnih aktivnosti u realizaciji projekta "Izvrsnost usluga za dobrobit korisnika" koji udruženje realizuje uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektora za brigu o porodici i socijalnu zaštitu.

Na seminaru je posebna pažnja bila posvećena obuci učesnika za primenu metoda praćenja profesionalne orijentacije, profesionalne rehabilitacije i profesionalnog osposobljavanja osoba sa invaliditetom.

U prostorijama UIPS-a je 15. novembra 2016. godine za zainteresovane stručnjake iz oblasti socijalne zaštite i pružanja usluga profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom iz cele zemlje, održan seminar na temu "Prevladavanje profesionalnog stresa i prevencija sindroma sagorevanja", koji je vodila Suzana Vemić, diplomirani psiholog i transakcioni analitičar.

Na seminaru su učesnici stekli  znanja o profesionalnom stresu i preventivnim merama koje sprečavaju sagorevanje na poslu i istovremeno su  obučeni za razumevanje, prepoznavanje i postupanje u stresnim situacijiama, uz tehnike koje se lako usvajaju i prenose, te naučeno mogu koristiti u svakodnevnom radu sa klijentima i kolegama.

Seminar je održan kao jedna od glavnih aktivnosti u realizaciji projekta "Izvrsnost usluga za dobrobit korisnika" koji UIPS samostalno realizuje uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektora za brigu o porodici i socijalnu zaštitu.

U okviru realizacije projekta Izvrsnost usluga za dobrobit korisnika, koji je podržan od strane Sektora za brigu o porodici i socijalnu zaštitu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja na Konkursu za unapređenje sistema socijalne zaštite u Republici Srbiji u 2016. godini, u prostorijama UIPS-a održan je, na veliko zadovoljstvo svih učesnika, seminar Toksični odnosi - kako komunicirati sa "teškim ljudima."

Seminar je vodila dipl.psiholog i tansakcioni analitičar Suzana Vemić.

 

 

 

21. oktobra 2016. godine, u okviru svečanosti posvećene obeležavanju 55 godina postojanja i uspešnog rada preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "DES" doo u Subotici je održana osma redovna sednica skupštine UIPS-a.

U prisustvu predstavnika domaćina sednice, vlasnika LION group gospodina Tomislava Vojnića Purčara, direktorke preduzeća "DES" doo Subotica Vesne Tatalović, kao i predstavnica Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Vere Pešut, Marije Ristić Markov i Sanje Gavranović i savetnice za zapošljavanje osoba sa invaliditetom u Sekretarijatu za privredu i turizam AP Vojvodine Jasmine Stanić, predstavnici preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom - članovi UIPS-a, su razmatrali aktuelnu problematiku rada ovih preduzeća.

Na sednici su usvojeni zaključci na čijoj realizaciji će u narednom periodu raditi stručna služba UIPS-a i Upravni odbor UIPS-a, u saradnji i uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. 

Po završetku radnog dela sednice, predstavnicima članova UIPS-a uručene su zahvalnice u znak priznanja za aktivno članstvo i podršku pruženu radu našeg udruženja, u godini jubileja, u kojoj UIPS obeležava pet decenija svog postojanja i neprekidnog rada.

U petak, 21. oktobra 2016. godine svečano je obeleženo 55 godina postojanja i uspešnog rada preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "DES" doo iz Subotice, koje od 2007. godine posluje u okviru LION grupe.

Preduzeće "DES" doo Subotica,  sa svojih 57 zaposlenih od kog broja je 38 osoba sa invaliditetom, vodeći je proizvođač kazana za pečenje rakije i sečki za voće, prepoznatljivo u zemlji i okruženju po vrhunskom kvalitetu svojih proizvoda.

Svečanom obeležavanju značajne godišnjice poslovanja prisustvovali su Nenad Ivanišević, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Pavle Počuč, zamenik sekretara  Sekretarijata za privredu i turizam AP Vojvodine, predstavnici gradske vlasti u Subotici, predstavnice Sektora za zapošljavanje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Vera Pešut, Marija Ristić Markov i Sanja Gavranović, Jasmina Stanić, savetnica za zapošljavanje osoba sa invaliditetom u Sekretarijatu za privredu i turizam AP Vojvodine, kao i direktori i saradnici preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom iz cele zemlje koji su članovi UIPS-a.

Više na: http://www.minrzs.gov.rs/cir/aktuelno/item/6872-drzavni-sekretar-nenad-ivanisevic-na-obelezavanju-55-godina-postojanja-preduzeca-za-profesionalnu-rehabilitaciju-i-zaposljavanje-invalida-u-subotici

htthttp://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/subotica/kompanija-des-obelezila-55-godina_767035.html

http://www.subotica.com/vesti/des-obelezava-55-godina-postojanja-id27245.html

 

U prostorijama UIPS-a 7. oktobra 2016. godine održan je, u okviru realizacije projekta "Podrška razvoju adaptivnih veština osoba sa invaliditetom", koji je dobio poverenje na Stalnom otvorenom konkursu za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2016. godini  Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,  Okrugli sto "Između znanja, informacija i prakse."

Uz učešće stručnjaka različitih profila, iz nekoliko gradova u Republici Srbiji, koji se bave poslovima socijalne integracije osoba sa invaliditetom i pružanjem profesionalne asistencije osobama sa invaliditetom, na skupu su uvodne reči dale Vera Pešut, šef Odseka za podsticanje razvoja socijalnog preduzetništva, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom pri Sektoru za zapošljavanje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Jasmina Stanić, savetnica za zapošljavanje osoba sa invaliditetom u Sekretarijatu za privredu i turizam Vlade AP Vojvodine.

Na organizovanom susretu učesnici su otvoreno razgovarali o pitanjima, kao što su:

- raznovrsnost i kvalitet usluga profesionalne asistencije i socijalne integracije u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom,

- očekivani efekti rada članova stručnih timova,

- evaluacija i monitoring rada članova stručnih timova i

- najveći izazovi u radu članova stručnih timova.

U radnoj i saradničkoj atmosferi učesnici su izneli svoja viđenja predloženih tema, a usvojeni zaključci biće smernice za njihov dalji rad, kao i ujednačavanja kvaliteta usluga koje pružaju.

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service