Vesti

UIPS je na poziv NIS-a, kompanije koja je tokom 2014. godine finansirala značajan broj projekata u okviru konkursa "Zajednici zajedno"  kao nosilac projekta "Ko, ako ne ja?!" koji je sa uspehom realizovan imao svog predstavnika, Valentinu Marković,  na svečanom potpisivanju Sporazuma između NIS-a i grada Beograda u okviru programa "Zajednici zajedno 2015" 5. februara 2015. godine u Skupštini grada Beograda.
Na svečanosti je istaknuta uspešna realizacija prethodnog i najavljen početak novog konkursa.
UIPS uz podršku Sekretarijata za socijalnu zaštitu grada Beograda tokom januara, februara i marta 2015. godine realizuje projekat "Nove mogućnosti".
Projekat "Nove mogućnosti" tri osobe sa invaliditetom priprema za radnu i socijalnu integraciju sticanjem znanja i veština za zanimanje pomoćnik pekara. neophodnih za zaposlenje, koje jedino omogućava kvalitetan život osoba sa invaliditetom. Kroz projektne aktivnosti se utiče na kompletno poboljšanje radnih performansi osoba sa invaliditetom koje su uključene u projekat i to kroz dvojako delovanje: teorijsku i praktičnu obuku i psihološko osnaživanje i motivaciju.
UIPS obuku izvodi u saradnji sa koleginicama i kolegama iz preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Lola Preduzetništvo" doo iz Beograda u skladu sa odobrenim programom obuke za zanimanje pomoćnik pekara.
U Zrenjaninu je 26. decembra 2014. godine obeleženo 50 godina postojanja i uspešnog rada preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za proizvodnju obuće "Stil" doo.
Preduzeće je osnovano rešenjem Skupštine opštine Zrenjanin 23. juna 1964. godine kao zaštitna radionica za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida. Rešenjem SO Zrenjanin od 19. oktobra 1967. godine zaštitna radionica postaje ustanova socijalne zaštite. Na osnovu rešenja Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja od 8. oktobra 1996. godine izvršena je preregistracija u Društveno preduzeće za proizvodnju obuće. Zaključkom Vlade Republike Srbije od 26. avgusta 2010. godine utvrđen je udeo državnog kapitala od 100%, čime je Republika Srbija preuzela osnivačka i upravljačka prava.


Spot namenjen podizanju svesti javnosti o problemima sa kojima se susreće zajednica gluvih Srbije pogledajte na linku: http://www.cod.rs/sr/vesti/moj-jezik-srpski-znakovni-jezik/ 
Upoznajte se sa Konvencijom UN o pravima osoba sa invaliditetom na srpskom znakovnom jeziku na linku: 
http://www.cod.rs/sr/konvencijaun
 
U preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Inval-Stat" d.o.o. u Kovinu, 23. decembra 2014. godine održana je redovna sednica Upravnog odbora UIPS-a. Pored članova, sednici su prisustvovale i predstavnice Sektora za zapošljavanje i Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
Na sednici se razgovaralo o aktivnostima UIPS-a u prethodnih mesec dana i pitanjima od interesa za rad preduzeća i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
U okviru projekta "Reč je spona" koji u partnerstvu realizuju UIPS i ATSZJ, uz podršku Sekretarijata za socijalnu zaštitu grada Beograda, druga grupa učesnika, koju čine profesionalni stručnjaci koji neposredno rade sa osobama sa invaliditetom na poslovima socijalne integracije i profesionalne asistencije,  uspešno je 18.12.2014. godine, nakon šest nedelja, završila obuku "Afirmacija srpskog znakovnog jezika".
Tokom obuke učesnici su stekli znanja i veštine koje treba da doprinesu neposrednijoj i kvalitetnijoj komunikaciji sa pripadnicima zajednice gluvih i istovremeno će moći da kulturu zajednice gluvih približe široj javnosti.
U okviru projekta "Reč je spona" koji u partnerstvu realizuju UIPS i ATSZJ, uz podršku Sekretarijata za socijalnu zaštitu grada Beograda, prva grupa učesnika, koju čine profesionalni stručnjaci koji neposredno rade sa osobama sa invaliditetom na poslovima socijalne integracije i profesionalne asistencije,  uspešno je 15.12.2014. godine, nakon šest nedelja, završila obuku "Afirmacija srpskog znakovnog jezika".
Tokom obuke učesnici su stekli znanja i veštine koje treba da doprinesu neposrednijoj i kvalitetnijoj komunikaciji sa pripadnicima zajednice gluvih i istovremeno će moći da kulturu zajednice gluvih približe široj javnosti.
U okviru realizacije projekta "Ko, ako ne ja?!" koji uz podršku Kompanije NIS u partnerstvu realizuju UIPS i preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Kosmos" d.o.o. iz Beograda uspešno je završena obuka za knjigovezca za sedam nezaposlenih osoba sa invaliditetom. 
8. decembra 2014. godine polaznicima su dodeljena uverenja o završenoj obuci. Očekivani efekat našeg projekta je da nezaposlene osobe sa invaliditetom sticanjem znanja i veština za konkretna zanimanja lakše obezbede zaposlenje na otvorenom tržištu rada.
Projekat "Podrška istraživačke prakse u oblasti socijalne zaštite" Mreže istraživača socijalnih politika (Mreža IPS) je završen objavljivanjem završnih izveštaja učesnika projekta. 
Završni izveštaji su dostupni na sajtu www.mrezaisp.org 
Povodom 3. decembra Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, u Gradskom centru za socijalno preduzetništvo u Beogradu održana je promocija rada preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Promociju su organizovali Gradski centar za socijalno preduzetništvo i UIPS u cilju povezivanja ovih privrednih subjekata sa izraženom socijalnom misijom sa javnim i privatnim sektorom.
O značaju socijalnog preduzetništva govorio je Aca Petrović, član Gradskog veća zadužen za oblast socijalnog preduzetništva i Aleskandra Grubin, direktor Gradskog centra za socijalno preduzetništvo. Mirjana Pantelić, sekretar UIPS-a je predstavila UIPS, dok je Dragiša Marković, predsednik skupštine UIPS-a govorio o potencijalima preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i značaju usmeravanja rezervisanih javnih nabavki kako bi se održala radna mesta zaposlenih osoba sa invaliditetom, ali i kako bi se stvarale mogućnosti za otvaranje novih radnih mesta.
Na okruglom stolu su predstavnici preduzeća izneli probleme sa kojima se susreću u radu, dok je u izložbenom delu svoje proizvode predstavilo 21 preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.O događaju možete pogledati i na linku:  http://www.tanjug.rs/novosti/156024/obelezen-medjunarodni-dan-osoba-sa-invaliditetom.htm


© 2011 UIPS :: Powered by IT Service