Vesti

Povodom 3. decembra Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, u Gradskom centru za socijalno preduzetništvo u Beogradu održana je promocija rada preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Promociju su organizovali Gradski centar za socijalno preduzetništvo i UIPS u cilju povezivanja ovih privrednih subjekata sa izraženom socijalnom misijom sa javnim i privatnim sektorom.
O značaju socijalnog preduzetništva govorio je Aca Petrović, član Gradskog veća zadužen za oblast socijalnog preduzetništva i Aleskandra Grubin, direktor Gradskog centra za socijalno preduzetništvo. Mirjana Pantelić, sekretar UIPS-a je predstavila UIPS, dok je Dragiša Marković, predsednik skupštine UIPS-a govorio o potencijalima preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i značaju usmeravanja rezervisanih javnih nabavki kako bi se održala radna mesta zaposlenih osoba sa invaliditetom, ali i kako bi se stvarale mogućnosti za otvaranje novih radnih mesta.
Na okruglom stolu su predstavnici preduzeća izneli probleme sa kojima se susreću u radu, dok je u izložbenom delu svoje proizvode predstavilo 21 preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.O događaju možete pogledati i na linku:  http://www.tanjug.rs/novosti/156024/obelezen-medjunarodni-dan-osoba-sa-invaliditetom.htm


U Subotici su, u amfiteatru  Nove opštine 26. novembra 2014. godine, promovisana preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kao socijalno odgovorna preduzeća od značaja za lokalnu sredinu u kojoj deluju. 
Skupu su prisustvovali Nenad Ivanišević, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Milimir Vujadinović, član Gradskog veća Subotice zadužen za oblast socijalne zaštite, Dragiša Marković, predsednik skupštine UIPS-a, predstavnici preduzeća "Čikoš štampa" doo, "DES"doo i "Željezničar Zaštitna radionica" doo, kao i predstavnici socijalnog preduzeća "Šajk Šami" doo.
Predstavnici preduzeća su govorili o proizvodnim programima preduzeća, dok je Mirjana Pantelić, skeretar UIPS-a predstavila značaj i misiju preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za lokalnu zajednicu u kojoj deluju i potrebu šireg uključivanja javnog i privatnog sektora u kupovinu njihovih roba i usluga, kao vidu društveno odgovornog poslovanja i pružanje podrške osobama sa invaliditetom.
Više o skupu:  http://www.subotica.com/vesti/predstavljena-socijalno-odgovorna-preduzeca-id21265.html
UIPS i Asocijacija tumača srpskog znakovnog jezika u partnerstvu realizuju projekat "Reč je spona" koji je podržao Sekretarijat za socijalnu zaštitu grada Beograda.
Tokom šest nedelja, u prostorijama UIPS-a ponedeljkom i četvrtkom,  dve grupe po deset direktnih korisnika se upoznaju sa kulturom zajednice Gluvih i srpskim znakovnim jezikom u cilju unapređenja komunikacijskih veština. Reč je o stručnjacima koji neposredno rade sa osobama sa invaliditetom i pružaju im podršku u procesu socijalne integracije, poštujući ravnopravnost znakovnog jezika, kao prvog i istovremeno maternjeg jezika pripadnika zajednice Gluvih.
Uspešnim polaznicima osnovne informatičke obuke i obuke za pakera, koje su organizovane i realizovane u okviru projekta "Ko, ako ne ja?!" koji uz podršku NIS-a i grada Beograda u partnerstvu realizuju UIPS i preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Kosmos" doo, 7. novembra 2014. godine uverenja je uručio Dragoljub Petronijević, član Gradskog veća grada Beograda. Svečanom uručenju uverenja prisustvovao je i Svetislav Goncić, član Komisije za izbor projekata za grad Beograd, u okviru velikog NIS-ovog konkursa "Zajednici zajedno".
Cilj projekta jeste unapređenje znanja i veština nezaposlenih osoba sa invaliditetom koje će omogućiti njihovu konkurentnost na tržištu rada i mogućnost zaposlenja, a time i potpunu socijalnu integraciju.
Još o svečanosti možete pogledati na  http://www.beograd.rs/cms/view.php?id=1634386 
Upravni odbor UIPS-a održao je svoju redovnu sednicu 6. novembra 2014. godine na kojoj je razmatran izveštaj o radu udruženja između dve sednice, usvojeni predlozi o aktivnostima koje će biti realizovane u narednom periodu i doneta odluka u učlanjenju dva nova preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom:"Atlantis" doo iz Niša i "Inval-Stat" doo iz Kovina.
Članovi Upravnog odbora su u ime udruženja izrazili zadovoljstvo zbog kontinuiranog porasta broja članova i činjenice da novoosnovana preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom prepoznaju značaj udruživanja i zajedničkog rada na unapređenju njihovog položaja. 
Na sednici je predsednik skupštine UIPS-a Dragiša Marković uručio priznanje UIPS-a za izuzetan doprinos radu udruženja i njegovih članova Tatjani Prijić, rukovodiocu Grupe za unapređenje zaštite osoba sa invaliditetom u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
U preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Kosmos" d.o.o. u Beogradu je 12 polaznika osnovne informatičke obuke uspešno, 4. novembra 2014. godine, položilo završni ispit.
Obuka nezaposlenih osoba sa invaliditetom organizovana je u okviru realizacije projekta "Ko, ako ne ja?!" koji u partnerstvu implentiraju UIPS i preduzeće "Kosmos" doo uz podršku NIS-a i Skupštine grada Beograda.
Uspešnim  polaznicima svečano će biti uručena uverenja o završenoj obuci u petak, 7. novembra 2014. godine, u prostorijama preduzeća "Kosmos" d.o.o. Beograd, Svetog Save 16-18, sa početkom u 12 časova.
Od 31. oktobra do 2 novembra 2014. godine na Divčibarama je održana Druga konferencija Istraživača socijalnih politika "Istraživačko - analitička praksa za unapređenje usluga socijalne zaštite i kreiranje socijalne politike u lokalnoj zajednici" koju je organizovalo i realizovalo Udruženje istraživača socijalnih prilika - MREŽA ISP, u saradnji sa Fondacijom "Solidarnost Srbije" i Fakultetom za medije i komunikacije - Departman za socijalni rad.
Na konferenciji je pružena prilika da između devet grupa istraživača i organizacija svoj rad "Uticaj stepena razvijenosti socijalnih veština osoba sa invaliditetom na zapošljavanje, održanje zaposlenja i socijalnu integraciju u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom" predstave Dragana Arsenović, pedagog u preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Lola Preduzetništvo" doo iz Beograda i Mirjana Pantelić, sekretar UIPS-a.
Više o konferenciji možete pogledati na www.mrezaisp.org
U prostorijama preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje  "Kosmos" doo u Beogradu, 30. oktobra 2014. godine 11 osoba sa invaliditetom je položilo završni ispit nakon uspešno završene obuke za pakere.
Obuka je realizovana u okviru projekta "Ko, ako ne ja?!" koji uz podršku NIS-a i Skupštine grada Beograda u partnerstvu realizuju UIPS i "Kosmos" doo u cilju unapređenja položaja pripadnika socijalno ugroženih grupa kroz obrazovanje i zapošljavanje.
Svečana dodela uverenja o završenoj obuci biće održana u petak, 7. novembra 2014. godine u prostorijama preduzeća "Kosmos", Svetog Save 16-18 sa početkom u 12 časova.

U Beogradu je 28. oktobra 2014. godine na Beogradskom sajmu održana konferencija "Socijalno preduzetništvo u Srbiji 2014. godine - Oblikovanje budućnosti običnog čoveka kroz socijalne inovacije". Cilj konferencije bio je utvrđivanje preseka stanja u radu socijalnih preduzeća, nevladinih organizacija, državnih institucija i poslovnog sektora koji se bave ovom tematikom.
Na konferenciji, je pored drugih učesnika, rad preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Novitas Consult" doo iz Šapca predstavila direktorka Marija Ignjatović, dok je Mirjana Pantelić, sekretar UIPS-a, predstavila preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom kao primere dobre prakse u oblasti socijalnog preduzetništva.
 
Grad Beograd, Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za socijalnu zaštitu i UIPS potpisali su 17. oktobra 2014 godine ugovor o regulisanju međusobnih prava i obaveza u sprovođenju projekta "Reč je spona". 
Projekat "Reč je spona" jedan je od izabranih i podržanih projekata na Konkursu za finansiranje projekata udruženja u 2014. godini za oblasti socijalne i boračko-invalidske zaštite na teritoriji grada Beograda.
Projekat u partnerstvu realizuju UIPS i Asocijacija tumača srpskog znakovnog jezika (ATSZJ) u cilju povećanja kompetencija profesionalaca u okviru usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou sticanjem znanja i veština komunikacije srpskim znakovnim jezikom i upoznavanjem kulture osoba oštećenog sluha.
U cilju unapređenja rada preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom 3. oktobra 2014. godine u Sekretarijatu za privredu grada Beograda održan je zajednički sastanak sekretara Jovana Ilijića i direktora UIPS-a Miroslava Velimirovića.
Na sastanku su dogovorene mere i aktivnosti koje će se u  narednom periodu zajednički sprovoditi kako bi ova preduzeća postigla punu i kontiniranu uposlenost instalisanih kapaciteta kroz rezervisane javne nabavke i ugovore o poslovno tehničkoj saradnji.
© 2011 UIPS :: Powered by IT Service