Profesionalna rehabilitacija omogućava osobi sa invaliditetom potpuniju radnu i socijalnu integraciju za samostalno i uspešno uključivanje u svet rada i ostale sfere društvenog života.

U okviru profesionalne rehabilitacije obavlja se profesionalno usmeravanje, profesionalno osposobljavanje i zapošljavanje.

Profesionalno usmeravanje omogućava osobi sa invaliditetom da prepozna sopstvene sposobnosti i mogućnosti u pravcu obrazovanja, osposobljavanja i zapošljavanja. Profesionalno osposobljavanje za određeno zanimanje u skladu sa verifikovanim programima obuke osobu sa invaliditetom priprema za obavljanje poslova i zadataka određenog zanimanja. Kao rezultat uspešno sprovedenih prethodnih aktivnosti, sledi zapošljavanje kao ključna komponenta profesionalne rehabilitacije. Kroz zapošljavanje, osoba sa invaliditetom nalazi svoje mesto u sistemu društvenih vrednosti i od izdržavanog člana društva postaje osoba koja može da se stara o sebi i svojoj porodici, ali i da svojim radom doprinese  uspesima preduzeća u kome je zaposlena.

Profesionalna rehabilitacija je trajan proces koja obuhvata i mere i aktivnosti usmerene na održanje zaposlenja, napredovanje ili promenu profesionalne karijere i traje sve dok je osoba sa invaliditetom radno aktivna.

Mere i aktivnosti profesionalne rehabilitacije u preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom sprovodi stručni tim koji čine savetnik za integraciju na radnom mestu, pеrsonalni asistent i instruktor za obavljanje praktične nastave, na osnovu prethodne procene profesionalnih mogućnosti osobe sa invaliditetom.

U preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, članovima UIPS, sprovode se sledeći verifikovani programi obuka:

 • Program obuke za poslove plastičara i program obuke štampanja plastične ambalaže tehnikom sito - štampe u preduzeću „Metaloplastika“ u Stopanji;
 • Program obuke za stolara i program obuke za pomoćnika stolara u preduzeću „Univerzal“ u Leskovcu;
 • Program obuke za elektromotača-elektrovinklera u preduzeću „Elmont“ u Nišu;
 • Program obuke za pomoćnika stolara i program obuke za stolara u preduzeću „Lak žica“ u Boru;
 • Program obuke za bravara, program obuke za limara i program obuke za daktilooperatera u preduzeću „Goša Solko“ u Smederevskoj Palanci;
 • Program obuke za poslove knjigovezca, program obuke za pomoćnika knjigovesca i program obuke za pakera u preduzeću „Kosmos“ u Beogradu;
 • Program obuke za poslove izrade radne odeće i program obuke za poslove šivenja proizvoda od kože u preduzeću „Lira“ u Kikindi;
 • Program obuke za poslove krojača gornjih delova obuće i program obuke za poslove šivača gornjih delova obuće u preduzeću „Stil“ u Zrenjaninu;
 • Program obuke za poslove bravara u preduzeću „Siloin“ u Kovinu;
 • Program obuke za dekoratera zidnih površina (moler-farbar) u preduzeću „DES“ u Valjevu;
 • Program obuke za poslove izrade radne odeće u preduzeću „Zaštitna radionica Željezničar“ u Subotici;
 • Program obuke za poslove izade registratora u preduzeću „Čikoš štampa“ u Subotice;
 • Program obuke za pomoćnika pekara, program obuke za pomoćnika poslastičara i program obuke za pomoćnika kartonažera - proizvodjača registratora u preduzeću „Lola Preduzetništvo“ u Beogradu;
 • Program obuke za knjigovesca u preduzeću „Mak Di“ u Kraljevu;
 • Program obuke za poslove bravara, program obuke za poslove presera, program obuke za poslove tačkastog zavarivača, program obuke za poslove metalofarbara, program obuke za poslove šivača tekstila, program obuke za poslove operatera robotske ćelije za zavarivanje i program obuke za poslove poslužioca robotske ćelije za zavarivanje u preduzeću „TRIGANO Prikolice“ u Kragujevcu;
 • Program obuke za poslove bravara u preduzeću „DES“ u Subotici;
 • Program obuke za obavljanje zanimanja elektrozavarivač, program obuke za obavljanje zanimanja tehničar obrade materijala sa numeričkim upravljanjem, program obuke za obavljanje zanimanja galvanizer, program obuke za obavljanje zanimanja knjigovezac, program obuke za obavljanje zanimanja pomoćni stolar i program obuke za obavljanje zanimanja šivač u preduzeću „DES“ u Novom Sadu;
 • Program obuke za poslove graviranja na mašini ROLAND EGX 300 i sklapanje i doradu sportskih rekvizita (pehari, medalje, plakete...) u preduzeću "Pehar UP" u Čačku;
 • Program obuke za bravara u preduzeću „Pobeda Zara“ u Petrovaradinu;
 • Program obuke za poslove knjigovesca u preduzeću „Grafopromet“ u Kragujevcu.
© 2011 UIPS :: Powered by IT Service