Profesionalna rehabilitacija omogućava osobi sa invaliditetom potpuniju radnu i socijalnu integraciju za samostalno i uspešno uključivanje u svet rada i ostale sfere društvenog života.

U okviru profesionalne rehabilitacije obavlja se profesionalno usmeravanje, profesionalno osposobljavanje i zapošljavanje.

Profesionalno usmeravanje omogućava osobi sa invaliditetom da prepozna sopstvene sposobnosti i mogućnosti u pravcu obrazovanja, osposobljavanja i zapošljavanja. Profesionalno osposobljavanje za određeno zanimanje u skladu sa verifikovanim programima obuke osobu sa invaliditetom priprema za obavljanje poslova i zadataka određenog zanimanja. Kao rezultat uspešno sprovedenih prethodnih aktivnosti, sledi zapošljavanje kao ključna komponenta profesionalne rehabilitacije. Kroz zapošljavanje, osoba sa invaliditetom nalazi svoje mesto u sistemu društvenih vrednosti i od izdržavanog člana društva postaje osoba koja može da se stara o sebi i svojoj porodici, ali i da svojim radom doprinese  uspesima preduzeća u kome je zaposlena.

Profesionalna rehabilitacija je trajan proces koja obuhvata i mere i aktivnosti usmerene na održanje zaposlenja, napredovanje ili promenu profesionalne karijere i traje sve dok je osoba sa invaliditetom radno aktivna.

Mere i aktivnosti profesionalne rehabilitacije u preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom sprovodi stručni tim koji čine savetnik za integraciju na radnom mestu, pеrsonalni asistent i instruktor za obavljanje praktične nastave, na osnovu prethodne procene profesionalnih mogućnosti osobe sa invaliditetom.

U preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, članovima UIPS, sprovode se sledeći verifikovani programi obuka:

 • Program obuke za poslove plastičara i program obuke štampanja plastične ambalaže tehnikom sito - štampe u preduzeću IPA „METALOPLASTIKA“ u Stopanji;
 • Program obuke za elektromotača-elektroviklera u preduzeću „ELMONT“ u Nišu;
 • Program obuke za pomoćnika stolara i program obuke za stolara u preduzeću „LAK ŽICA“ u Boru;
 • Program obuke za poslove izrade radne odeće i program obuke za poslove šivenja proizvoda od kože, program obuke za poslove montaže mehanizma koji se proizvodi u serijskoj proizvodnji za upotrebu u industriji nameštaja i program obuke za rukovaoca mašinom za pranje, sušenje i hemijsko čišćenje u preduzeću „LIRA“ u Kikindi;
 • Program obuke za poslove krojača gornjih delova obuće, program obuke za poslove šivača gornjih delova obuće i program obuke krojenja i šivenja odeće u preduzeću „STIL“ u Zrenjaninu;
 • Program obuke za poslove bravara u preduzeću „SILOIN“ u Kovinu;
 • Program obuke za krojenje i šivenje, program obuke za stolara, program obuke za molera i program obuke za keramičara u preduzeću "MANEVAR" u Novom Sadu;
 • Program obuke za dekoratera zidnih površina (moler-farbar) u preduzeću „DES“ u Valjevu;
 • Program obuke za poslove izrade radne odeće, program obuke za šivača gornjih delova obuće i program obuke za zanimanje pomoćni galanterista u preduzeću „Zaštitna radionica ŽELJEZNIČAR“ u Subotici;
 • Program obuke za pomoćnika pekara, program obuke za pomoćnika poslastičara i program obuke za pomoćnika kartonažera - proizvodjača registratora u preduzeću „LOLA PREDUZETNIŠTVO“ u Beogradu;
 • Program obuke za knjigovesca u preduzeću „MAK DI“ u Kraljevu;
 • Program obuke za poslove bravara, program obuke za poslove poslužioca robotske ćelije za zavarivanje, program obuke za poslove operatera robotske ćelije za zavarivanje, program obuke za rad na CNC mašinama za obradu metala rezanjem, program obuke za operatera laserske jedinice za sečenje lima i program obuke za poslove presera u preduzeću „TRIGANO Prikolice“ u Kragujevcu;
 • Program obuke za poslove bravara u preduzeću „DES“ u Subotici;
 • Program obuke za obavljanje zanimanja elektrozavarivača, program obuke za obavljanje zanimanja tehničara obrade materijala sa numeričkim upravljanjem, program obuke za obavljanje zanimanja galvanizer, program obuke za obavljanje zanimanja knjigovezac, program obuke za obavljanje zanimanja pomoćni stolar i program obuke za obavljanje zanimanja šivač u preduzeću „DES“ u Novom Sadu;
 • Program obuke za poslove graviranja na mašini ROLAND EGX 300 i sklapanje i doradu sportskih rekvizita (pehari, medalje, plakete...) i program obuke za poslove digitalne kolor štampe na tekstilu na mašini MS ZERO 4800 u preduzeću "PEHAR UP" u Čačku;
 • Program obuke za poslove knjigovesca u preduzeću „GRAFOPROMET“ u Kragujevcu;
 • Program obuke za šivenje kragne na radnom mantilu, program obuke za štepanje tkanine i postave i program obuke za šivenje radnog odela u preduzeću Yumco PRIZOSI u Vranju;
 • Program obuke za keramičara, program obuke za rukovaoca CNC mašinom, program obuke za zidara, program obuke za pomoćnika građevinskog limara, program obuke za pomoćnika tesara, program obuke za molera-farbara, program obuke za zavarivača-varioca, program obuke za pomoćnika armirača i program obuke za rukovaoca viljuškarom u preduzeću "INVAL STAT" u Kovinu;
 • Program obuke za pakovanje, sortiranje i klasiranje prehrambenih proizvoda, program obuke za zbirno i kombinovano pakovanje neprehrambenih proizvoda i program obuke za konfekcioniranje i doradu reklamnih, potrošnih i ambalažnih proizvoda u preduzeću "NOVITAS CONSULT" u Šapcu;
 • Program obuke za šivača obuće u preduzeću "KS SAFETY SHOES" u Novom Sadu;
 • Program obuke za knjigovesca u preduzeću "ATLANTIS" u Nišu;
 • Program obuke za pomoćnika knjigovesca, program obuke za zbirno i kombinovano pakovanje prehrambenih i neprehrambenih proizvoda i program obuke za izradu papirne ambalaže, galanterije i pakovanja u preduzeću "ŠKOLSKA KNIGA NS" u Novom Sadu;
 • Program obuke za molera, progam obuke za izrađivača predmeta od drveta, program obuke za krojenje i šivenje odeće i program obuke za izvođenje poslova bravara u preduzeću "SUNCE 021" u Novom Sadu;
 • Program obuke za zbirno i kombinovano pakovanje zrnastih proizvoda u preduzeću "PAKER TIM" u Kraljevu; 
 • Program obuke za obavljanje zanimanja šivač obuće i program obuke za šivača tekstila u preduzeću "GEPARD VIS" u Novom Sadu;
 • Program obuke za izradu radne odeće u preduzeću "MODERATIVA" u Kraljevu;
 • Program obuke za poslove u proizvodnji neoblikovanih vatrostalnih materijala u preduzeću "MIXCON" doo u Banji Aranđelovac;
 • Program obuke za poslovnog sekretara, program obuke za preradu plastičnih masa, program obuke osnovne tehnike knjigovezačke dorade i program obuke za web dizajn u preduzeću SDPS doo u Beogradu;
 • Program obuke za proizvođača sanitetskog materijala od gaze i program obuke za proizvođača sredstava za pranje i dezinfekciju u preduzeću "Project Pharmacy" u Staroj Moravici;
 • Program obuke za rukovaoca mašine za izradu polietilenskih i polipropilenskih kesa i kesa od kombinovanog materijala i program obuke za završnu obradu sašivanih tekstilnih proizvoda u preduzeću "Adverta Packaging" u Novom Sadu;
 • Program obuke za izradu higijenske galanterije od papira u preduzeću "Pro AVB Team" u Deču (Pećinci);
 • Program obuke za zanimanje pomoćni poslovi u grafičkog doradi u preduzeću "Print Studio M&A" u Novom Sadu;
 • Program obuke za izvođenje molerskih radova i program obuke za pomoćne poslove u grafičkog doradi u preduzeću "BV-završni radovi" doo Petrovaradin;
 • Program obuke za održavanje higijene prostora i program obuke uslužnog pranja i peglanja veša u preduzeću "Socijalna sinergija" doo Šabac;
 • Program obuke za pomoćne poslove u pripremi jela, program obuke za preradu voća i povrća i proizvodnju zimnice, program obuke za negu i gajenje voća i povrća i program obuke za održavanje i negu travnjaka u preduzeću "Avlija održivog razvoja" doo Bogatić
© 2011 UIPS :: Powered by IT Service