Vesti

Sednica Upravnog odbora UIPS-a, još jedna u nizu kontinuiranog rada na analizi potreba članova - preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, održana je jednoglasnim usvajanjem zaljučka o potrebi održavanja sastanka predstavnika UIPS-a sa ministrom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja kako bi se u neposrednom razgovoru ukazalo na izazove sa kojima se preduzeća susreću u svakodnevnom radu i dogovorio dalji oblik i dinamika saradnje.

Zajedničko angažovanje na unapređenju rada preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom neophodno je kako bi se ovi privredni subjekti razvijali i stvarali osnovu za brojnije zapošljavanje osoba sa invaliditetom, uz održanje njihovog zaposlenja i kvalitetniji rad u oblasti radnog osposobljavanja i profesionalne rehabilitacije.

Na današnji dan, 15. juna 1966. godine tri udruženja (Republički savez gluvih, Republički savez invalida rada i Srpsko lekarsko društvo) i jedanaest organizacija za radno osposobljavanje i zapošljavanje invalidnih lica doneli su odluku o osnivanju Zajednice ustanova i organizacija za rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica koja će biti mesto zajedništva, rada i stvaranja uslova za punu integraciju osoba sa invaliditetom kako u radnu sredinu, tako i u sve sfere društvenog života.

58 godina posle tadašnja zajednica, a danas udruženje i dalje traje i radi na jačanju položaja i kapaciteta svojih osnivača i članova - preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom kao resurs podrške osobama sa invaliditetom za radno osposobljavanje, dokvalifikaciju, prekvalifikaciju, održavanje i unapredjivanje radnih i radno-socijalnih veština i sposobnosti, razvoja motivacije, pružanja tehničke pomoći, stručne podrške, praćenje i procenu rezultata profesionalne rehabilitacije i individualni savetodavni rad, a sve u cilju zapošljavanja i održanja zaposlenja kao ključnog oblika njihove pune socijalne integracije.

U preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom LIRA doo Kikinda 14. juna 2024. godine održana je 16. redovna sednica skupštine Udruženja preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Republike Srbije, na kojoj je članovima skupštine predstavljen Izveštaj o radu udruženja između dve sednice, Izveštaj o radu Upravnog odbora i Izveštaj o finansijskom poslovanju UIPS-a u 2023. godinu, koji su jednoglasno i usvojeni.

Drugi deo sednice bio je organizovan kao razgovor sa gostima: Biljanom Barošević, pomoćnikom ministra u Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Verom Pešut višim savetnikom u Grupi za podršku preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom istog ministarstva, Nikolom Lukačom, gradonačelnikom grada Kikinda, Mladenom Bogdanom, predsednikom Skupštine grada Kikinda i Sašom Tanackovim, članom Gradskog veća zaduženog za privredu i investicije.

Predstavnice ministarstva su u svom izlaganju dale predloge za unapređenje saradnje resornog ministarstva sa UIPS-om i preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u cilju povećanja njihove vidljivosti, ukazale na aktivnosti u kojima bi preduzeća trebalo da su više angažovana i pozvale na dalju saradnju, posebno u očekivanju budućeg rada na unapređenju Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

Sa čelnicima grada Kikinda fokus razgovora je bio na značaju koji preduzeće LIRA doo Kikinda ima za svoju lokalnu zajednicu i na koji način i u kojoj meri lokalna samouprava može da unapredi rad i položaj ovog preduzeća, stvarajući podsticajno okruženje za njegov dalji razvoj.

Događaj koji smo organizovali bio je i prilika da se predstavnici preduzeća iz cele Republike Srbije bliže upoznaju sa proizvodnim programima i organizacijom rada LIRA doo Kikinda.

Više na: 

https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/obavestenja/za-podrsku-preduzecima-za-profesionalnu-rehabilitaciju-i-zaposljavanje-osoba-sa-invaliditetom-705-miliona-dinara 

https://www.youtube.com/watch?v=oYCc1-CpvXI

http://www.kikinda.org.rs/index.php?language=cir&page=vesti&strana=1&godina=2024#7539

https://gradski.online/kikindska-lira-najvece-preduzece-u-domacem-vlasnistvu-koje-zaposljava-osobe-sa-invaliditetom/ 

https://www.politika.rs/sr/clanak/619050/Preduzecima-iz-budzeta-705-miliona-din-za-zaposljavanje-osoba-sa-invaliditetom 

https://www.danas.rs/vesti/ekonomija/ministarstvo-705-miliona-dinara-izdvojeno-za-preduzeca-za-zaposljavanje-osoba-sa-invaliditetom/ 

https://rtv.rs/sr_lat/ekonomija/aktuelno/preduzeca-koja-zaposljavaju-osobe-sa-invaliditetom-dobila-705-miliona-dinara_1547893.html 

https://kikindski.rs/pomocnica-ministra-za-rad-i-celnici-lokalne-samouprave-u-poseti-liri-za-stvaranje-jos-vise-prilika-za-osobe-sa-invaliditetom/

https://www.amiradio.rs/info-servis/kikindska-lira-primer-dobre-prakse-zaposljavanja-osoba-sa-invaliditetom/  

 

10. Forum socijalnih inovacija, koji je održan u Beogradu 31. maja 2024. godine u organizaciji SMART Kolektiva, doneo je uvid u trendove i najnovija dešavanja vezana za socijalnu ekonomiju, socijalne inovacije, impakt investicije, održivi razvoj, međusektorska partnerstva i eko sistem podrške razvoju socijalne ekonomije. 

Među ovogodišnjim panelistima, u okviru sesije Nacionalni i EU programi podrške socijalnim prduzećima govorio je član Upravnog odbora UIPS-a, direktor preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Socijalna sinergija" doo Šabac i "Avlija održivog razvoja" doo Bogatić i predsednik Sekcije za socijalno preduzetništvo Privredne komore Srbije Miroljub Nikolić, dok je u okviru sesije BUYSOCIAL - Značaj socijalnih nabavki i zašto je nemoguće prevesti "buy social" na srpski, a zadržati isto značenje govorila članica Upravnog odbora UIPS-a i direktorka preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Novitas Consult" doo Šabac Marija Ignjatović.

 

U okviru nedelje posvećene temi inkluzije u kompaniji Grundfos Srbije održana je 22. maja 2024. godine Panel diskusija "Različitost, ravnopravnost i inkluzija" na kojoj se govorilo na koji način možemo ujedinjenim snagama da podignemo vidljivost vrednosti koje donosi DE&I u Srbiji, koje su teme u fokusu u kompanijama, koji su izazovi u uvođenju praksi i procedura, te kakva je perspekiva i koji su naredni koraci koji se mogu preduzeti u ovoj oblasti.

Svoja iskustva i razmišljanja podelile su Miljana Lazović (Toyo Tires Serbia), Vanja Salai (Eaton), Bojana Bolović (Coca-Cola Hellenic), Tatjana Đoković (Grundfos Serbia), Tamara Živanović (Schneider Electric) i Mirjana Pantelić (UIPS).

U prijatnoj atmosferi i odličnoj organizaciji događaja panelom je moderirala Radojka Šolak, asistentkinja na Katedri za poslovnu psihologiju Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Novi Sad.

Na inicijativu UIPS-a u Regionalnoj privrednoj komori Moravičkog i Raškog upravnog okruga u Kraljevu je 23. maja 2024. godine održan sastanak "Socijalno preduzetništvo - šanse i izazovi" kojoj je prisustvovao značajan broj predstavnika javnog i privatnog sektora, kao i predstavnici preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom sa sedištem u Kraljevu.

Skup je otvorio direktor RPK Kraljevo gospodin Zvonko Tufegdžić, ukazujući na značaj socijalnih preduzeća koji rade na rešavanju pitanja zaposlenosti lica iz osetljivih društvenih kategorija, uz zahvalnost UIPS-u na inicijativi da se održi jedan ovakav skup i prisutnima na odvojenom vremenu i pokazanoj zainteresovanosti za temu panela.

Mirjana Pantelić, direktorka UIPS-a, koja je i moderirala događajem, prisutnima je govorila o ulozi i značaju preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, zahtevnim procedurama za osnivanje i rad, podršci koju ova preduzeća dobijaju od države i neophodnosti učešća u većoj meri kompanija i celokupnog privrednog i javnog sektora kako bi ova i druga preduzeća koja deluju u oblasti socijalne ekonomije imala stabilan razvoj i mogla da u većoj meri odgovore socijalnim ciljevima zbog kojih se osnivaju.

Marija Ignajtović, direktorka preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Novitas Consult" doo Šabac je u svojoj prezentaciji predstavila značaj poslovne saradnje privrede i javnog sektora sa preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i ukazala na skrivene efekte ekonomske uštede koji proizilaze iz takvog odnosa i koji klijenti naših preduzeća treba da prepoznaju i da ih motivišu na intenzivniju saradnju.

Milica Pavić iz Centra za programe podrške privredi i mikro, malim i srednjim privrednim društvima Privredne komore Srbije upoznala je prisutne sa socijalnim preduzetništvom kao održivim modelom rešavanja određenih izazova u zajednici (ruralni razvoj, zaaštita životne sredine, ekonomska i radna itnegracija osoba iz osetljivih društvenih grupa) i predstavila neke od primera dobre prakse socijalnih preduzeća.

U dinamičnoj diskusiji i razmeni mišljenja skup je završen učešćem prisutnih u istraživanju koje sprovodi UIPS, popunjavanjem upitnika. Dobijeni odgovori treba da doprinesu sagledavanju stepena povezanosti u oblasti poslovne saradnje privrede, javnog sektora i preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i pripremu adekvatnih mera i aktivnosti koje će doprineti povezivanju i saradnji.

Više na: https://kraljevo.pks.rs/vesti/socijalno-preduzetnistvo-sansa-i-izazovi-10080

U prostorijama UIPS-a, 15. maja 2024. godine održana je 60. redovna sednica Upravnog odbora UIPS-a na kojoj je pored razgovora o stalnim temema (pitanja od značaja za rad članova i aktivnosti UIPS-a u narednom periodu) uspostavljena saradnja koju je inicirala Fondacija Balans.

Cilj saradnje je prikupljanje sredstava koja će omogućiti stipendiranje tokom trajanja školske godine, kao vid pružanja podrške studentima sa invaliditetom, koji će biti izabrani na javnom konkrusu Fondacije Balans.

UIPS je na sebe preuzeo obavezu da o inicijativi obavesti sve članove i podstakne ih da se u što većem broju uključe u ovu humanu akciju.

UIPS je 25. aprila 2024. godine bio domaćin saradnicama iz Nacionalne službe za zapošljavanja Biljani Todorović, načelnici Odeljenja za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i Slavici Belenzada, službenici za metodologiju programa profesionalne rehabilitacije koje su predstavnicama članova udruženje prezentovale Javne pozive NSZ raspisane u cilju sprovođenja mera aktivne politike zapošljavanja.

Cilj prezentacije bio je da se predstavnicama preduzeća približe informacije vezane za objavljene Javne pozive, ali i da se ona motivišu da se aktivnije uključe u objavljene mere podsticanja zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Radionica "Prevencija psihosomatskih bolesti" realizovana je danas, u prostorijama UIPS-a, kao nastavak saradnje sa Dr Sanjom Batić Očovaj sa Fakulteta Dr Lazar Vrkatić iz Novog Sada.

U interaktivnom radu sa učesnicima, stručnim radnicima zaposlenim na pozicijama savetnika za profesionalnu asistenciju i savetnika za radnu integraciju u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, akcenat je bio na demonstraciji metoda i postupaka kako razumeti i obraditi emocije da se one ne bi praznile kroz telo. 

Usvajanje praktičnih primenljivih znanja je bilo pozdravljeno od učesnika najlepšim komentarima, uz očekivani dalji zajednički rad u narednom periodu.

 

Preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom  IPA Metaloplastika doo Stari Trstenik bilo je domaćin 59. redovne sednice Upravnog odbora UIPS-a, uz podsećanje da je ovo preduzeće jedno od najstarijih članova udruženja, uvek posvećeno ideji zajedničkog rada i delovanja u cilju unapređenja celokupne oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Na sednici se razgovaralo o aktuelnim pitanjima u radu naših preduzeća, uz razmenu iskustava i međusobno razumevanje za pružanje podrške onima kojima je to potrebno u okviru grupacije.

Potvrđeno je jedinstvo stavova u pristupu rada udruženja i neophodnosti aktivnijeg angažovanja svih članova, kako bi se ostvarili postavljeni ciljevi.

I ove godine su studenti četvrte godine Fakluteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, studijskog programa Defektologija, modula Motoričke smetnje i poremećaji, sa svojom profesorkom dr Gordanom Odović bili gosti UIPS-a, gde su se upoznali sa istorijatom rada preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, novinama u oblasti radnog osposobljavanja, oblicima i sadržinom stručne podrške koja se pruža osobama sa invaliditetom tokom zapošljavanja, održanja zaposlenja ili promene poslovne karijere, mogućnostima zapošljavanja osoba sa invaliditetom na otvorenom tržištu rada i ulozi Nacionalne službe zapošljavanja u ovim složenim procesima.

Deo razgovora bio je posvećen kvalitetnim programima obuka osoba sa invaliditetom, važnosti razvoja i unapređenja socijalnih veština, kao i o potrebi podrške društva kako bi ovi specifični privredni subjekti odgovorili svojoj nameni koja ima širi društveni značaj. 

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service