U prostorijama Udruženja preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Republike Srbije (UIPS) 7. oktobra 2015. godine održan je seminar „Unapređivanje kompetencija stručnih radnika u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.“
Članovi stručnih timova, koji rade na poslovima socijalne integracije i pružanju profesionalne asistencije osobama sa invaliditetom, upoznati su sa ispravnom terminologijom iz oblasti profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom koju treba korisititi u svakodnevnoj komunikaciji, dobili su osnovna saznanja o odlikama autizma i na koji način radnu sredinu treba pripremiti za zapošljavanje osobe sa autizmom, kao i koje mere podrške tokom profesionalne rehabilitacije je neophodno pružati. Poseban segment rada bio je posvećen temi stresa u radnoj sredini i metodama prevazilaženja stresnih situacija.
Seminar su vodile Prof. dr Marina Radić Šestić i dr Biljana Milanović Dobrota sa Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu koje su na ovom seminaru predstavile i specijalističke stručne studije „Podrška razvoju karijere osoba sa ometenošću“ koje zainteresovani mogu pratiti od januara 2016. odine na ovom fakultetu.
© 2011 UIPS :: Powered by IT Service