U Vršcu je od 16. do 18. oktobra 2015. godine u hotelu "Srbija", u organizaciji Društva defektologa Vojvodine održana konferencija sa međunarodnim učešćem pod nazivom "Rad sa decom i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim osobama sa invaliditetom - teorijska, praktična i etička pitanja."

Na konferenciji je izlaganje imao Kasim Kundalić, savetnik za socijalnu integraciju osoba sa invaliditetom u radnoj sredini preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Atlantis" doo u Nišu, sa radom pod nazivom "Zapošljavanje osoba sa invaliditetom u preduzeću "Atlantis" doo Niš." 
© 2011 UIPS :: Powered by IT Service