Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin, boraveći u poseti preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Stil" doo u Zrenjaninu 30.12.2015. godine,  pozvao je javna preduzeća da uvek jedan deo javnih nabavki usmere na preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=BDG7_7EFBNg

"Oni će za istu cenu i isti kvalitet dobiti i priliku da budu socijalno odgovorni, dobiće i priliku da ovim ljudima omoguće da im život bude bar malo lakši, kada već život nije bio pošten prema njima. To je način da svi dobiju," između ostalog naglasio je ministar.

Više o poseti: 

http://www.minrzs.gov.rs/cir/aktuelno/item/4335-rekordna-godina-zaposljavanja-osoba-sa-invaliditetom

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service