U Beogradu je, u prostorijama UIPS-a, 18. februara 2016. godine održana redovna sednica Upravnog odbora UIPS-a, na kojoj su usvojeni zaključci kojima se:

- uz pozitivne ocene o broju i kvalitetu aktivnosti, usvojio izveštaj o radu stručne službe između dve sednice Upravnog odbora;

- naložilo stručnoj službi UIPS-a da sve članove obavesti o proceduri sticanja zvanja javnog nosioca neformalnog obrazovanja odraslih, uz preporuku članovima da posebnu pažnju posvete radu na razvijanju mera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom;

- naložilo stručnoj službi UIPS-a da anketira članove o spremnosti zaposlenih da učestvuju u obukama kojima se unapređuju njihove profesionalne kompetencije u različitim oblastima delovanja i na osnovu dobijenih odgovora da se sačini plan treninga;

- uputilo još jednu molbu resornom ministarstvu da preispita odluku o ukidanju refundacije zarada članova stručnih timova i troškova prevoza na rad i sa rada osoba sa invaliditetom; 

- usvojila dinamika rada Upravnog odbora do maja 2016. godine i

- usvojio predlog stručne službe UIPS-a o organizaciji i održavanju svečane akademije povodom 50 godina postojanja udruženja i 70 godina profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji.

 

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service