U prostorijama UIPS-a je 10. marta 2016. godine za članove stručnih timova i predstavnike HR sektora preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom - članova UIPS-a - održana obuka "Medijacija - alternativno rešanje sporova".

Cilj obuke bio je usvajanje savremenog, relevantnog i praktičnog znanja u oblasti alternativnog rešavanja sporova.

Obuku je, na zadovoljstvo učesnika, vodio Vladan Jovanović, medijator i koautor više licenciranih programa obuke iz oblasti pregovaranja i medijacije.

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service