U Beogradu je 8. aprila 2016. godine održana redovna godišnja sednica skupštine uz učešće preko 50 članova skupštine, njihovih saradnika i gostiju.

U uvodnom obraćanju na skupu su govorile Vera Pešut i Sanja Gavranović iz Sektora za zapošljavanje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja o merama podrške koje ovo ministarstvo preduzima u cilju unapređenja položaja i rada preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i u 2016. godini. Istovremeno su saslušale i probleme sa kojima se suočavaju preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom koja su u obavezi izrade Unapred pripremljenog plana reorganizacije u želji da se pomogne, unapredi i ubrza postupak usvajanja pripremljenih UPPR-a.

Tatjana Prijić je upoznala prisutne o aktivnostim Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom, donetim zakonima u proteklom periodu, kao i o informacijama vezanim za pripremu i izradu Strategije za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom do 2020. godine.

Ispred Nacionalne službe za zapošljavanje skupu su se obratile Biljana Jelenković Paspalj, načelnica Odeljenja za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom koja je govorila o ulozi preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u procesu pružanja znanja i obučavanju za konkretna zanimanja, kao i objavljenim konkursima NSZ i Tanja Budimir načelnica Odeljenja za posredovanje u zapošljavanju i planiranju karijere koja je prisutne obavestila o merama koje NSZ preduzima u cilju pružanja podrške potencijalnim viškovima zaposlenih.

Na sednici skupštine podneti su, razmotreni i usvojeni izveštaji o radu stručne službe UIPS-a i Upravnog odbora UIPS-a u periodu između dve sednice skupštine, kao i izveštaj Nadzornog odbora UIPS-a. Takođe su usvojene smernice za rad stručne službe UIPS-a u narednom periodu.

Dodeljena su i redovna godišnja priznanja:

Plaketa, za doprinos u zapošljavanju osoba sa invaliditetom, preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "DES" doo iz Subotice, koje je u 2015. godini zaposlilo na neodređeno i određeno vreme najveći broj osoba sa invaliditetom u grupaciji;

Diploma, za najbolje ostvarene finansijske rezultate u 2015. godini, preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Zaštitna radionica Željezničar" doo iz Subotice;

Nagrada stručnoj službi preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa  invaliditetom "Čikoš štampa" doo iz Subotice prema uspesima postignutim u praktičnom radu sa osobama sa invaliditetom, organizaciji i sprovođenju socijalne integracije i profesionalne asistencije, kao i obukama osoba sa invaliditetom i

Povelja za posvećen rad i pregalaštvo dugogodišnjim negovanjem tradicije i vrednosti UIPS-a Darku Ćiroviću, direktoru preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Budućnost" doo iz Sevojna.

 

 

 

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service