U organizaciji Nacionalne službe za zapošljavanje Republike Srbije i Kancelarije atašea za rad i socijalna pitanja Republike Austrije u Beogradu je 19. maja 2016. godine održana Regionalna konferencija "Zapošljavanje teže zapošljivih grupa."

Rad na konferenciji se odvijao u četiri panel diskusije uz učešće predstavnika više zemalja regiona i brojnih domaćih i međunarodnih organizacija.

Na panelu "Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba sa invaliditetom" iskustvo u radu preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom predstavila je Mirjana Pantelić, sekretarka UIPS-a.

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service