Udruženje preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Republike Srbije svečano je obeleželio 50 godina svog rada 15. juna 2016 godine.

Pre pola veka, na inicijativu 11 zaštitnih radionica i drugih organizacija, doneta je odluka o osnivanju Zajednice ustanova i organizacija za rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica Republike Srbije koja: "...mora da bude most između svojih članova, sa jedne strane i društveno političke zajednice, izvršnih organa i svih zainteresovanih institucija, sa druge strane" kako je navedeno u odluci o osnivanju.

Na svečanosti smo se podsetili aktivnosti koje je udruženje realizovalo tokom ovog perioda, koleginica i kolega koji su svojim radom ostavili trag i zalog za budućnost, zahvalili se osnivačima i članovima na zajedničkom radu, razumevanju i podršci, kao i najvažnijim institucijama sa kojima udruženje sarađuje: Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Nacionalnoj službi za zapošljavanje, Ministarstvu privrede i drugima.

Za period pred nama usmerićemo svoj rad na očuvanje stabilnosti i kontinuiteta rada kako naših članova, tako i samog udruženja, kroz zajedništvo i prevođenje namera u konkretne aktivnosti.

Ceneći pruženu podršku i aktivnost na promociji rada preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom dodeljeno je priznanje Aleksandru Vulinu, ministru za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, potom Nacionalnoj službi za zapošljavanje u znak zahvalnosti svim filijalama i saradnicima sa kojima su preduzeća i udruženje razvili kontinuiranu partnersku saradnju, Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje za podršku pruženu preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom kada su se ona osnivala i jačala tokom poslednjih decenija 20. veka i predsedniku Upravnog odbora UIPS-a, Branku Veljoviću, za uloženo znanje i energiju, kao i ostvarene rezultate i rad na povezivanju i zajedništvu članova UIPS-a.

https://www.youtube.com/watch?v=TeWsJXUTdhI

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service