Na redovnoj sednici Upravnog odbor UIPS-a, koja je održana 9. septembra 2016. godine u prostorijama udruženja razmatrana su pitanja od značaja za uspešan rad preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u narednom periodu, kao i problemi sa kojima su se preduzeća suočavala u svom radu tokom letnjih meseci.

Zaključeno je da je neophodna kontinuirana saradnja sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kroz redovnu razmenu informacija i predloga usmerenih ka unapređenju rada ovih preduzeća.

Najavljeno je i održavanje redovne sednice skupštine UIPS-a 21. oktobra 2016. godine u sklopu obeležavanja 65 godina rada preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "DES" D.O.O. iz Subotice.

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service