U okviru realizacije projekta "Podrška razvoju adaptivnih veština osoba sa invaliditetom", koji je dobio poverenje Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja na Stalnom otvorenom konkursu za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u 2016. godini, u prostorijama udruženja održan je seminar "Adaptivne veštine - adaptivno ponašanje osoba sa invaliditetom" koji je vodila prof.dr Gordana Odović sa Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.

Seminar je realizovan kao jedna od glavnih aktivnosti projekta koji za svoj opšti cilj ima podršku razvoju adaptivnih veština osoba sa invaliditetom ka punoj socijalnoj integraciji i ostvarivanja jednakosti u društvu.

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service