U okviru realizacije projekta "Podrška razvoju adaptivnih veština osoba sa invaliditetom", koji UIPS realizuje uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u prostorijama udruženja 28. septembra 2016. godine održan je seminar "Procena adaptivnih veština osoba sa invaliditetom."

Seminar je vodila prof.dr Gordana Odović sa Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, a učesnici iz 10 gradova  su obučeni da kroz sagledavanje uobičajenog funkcionisanja osoba sa invaliditetom u svakodnevnom okruženju, odrede vrste i obim specijalne pomoći koja im je potrebna.

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service