U petak, 21. oktobra 2016. godine svečano je obeleženo 55 godina postojanja i uspešnog rada preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "DES" doo iz Subotice, koje od 2007. godine posluje u okviru LION grupe.

Preduzeće "DES" doo Subotica,  sa svojih 57 zaposlenih od kog broja je 38 osoba sa invaliditetom, vodeći je proizvođač kazana za pečenje rakije i sečki za voće, prepoznatljivo u zemlji i okruženju po vrhunskom kvalitetu svojih proizvoda.

Svečanom obeležavanju značajne godišnjice poslovanja prisustvovali su Nenad Ivanišević, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Pavle Počuč, zamenik sekretara  Sekretarijata za privredu i turizam AP Vojvodine, predstavnici gradske vlasti u Subotici, predstavnice Sektora za zapošljavanje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Vera Pešut, Marija Ristić Markov i Sanja Gavranović, Jasmina Stanić, savetnica za zapošljavanje osoba sa invaliditetom u Sekretarijatu za privredu i turizam AP Vojvodine, kao i direktori i saradnici preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom iz cele zemlje koji su članovi UIPS-a.

Više na: http://www.minrzs.gov.rs/cir/aktuelno/item/6872-drzavni-sekretar-nenad-ivanisevic-na-obelezavanju-55-godina-postojanja-preduzeca-za-profesionalnu-rehabilitaciju-i-zaposljavanje-invalida-u-subotici

htthttp://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/subotica/kompanija-des-obelezila-55-godina_767035.html

http://www.subotica.com/vesti/des-obelezava-55-godina-postojanja-id27245.html

 

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service