Članstvu u Udruženju preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Republike Srbije od maja 2017. godine pridužilo se i preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Trigano Prikolice" d.o.o. iz Kragujevca sa 190 zaposlenih, od kojih su u ovom trenutku 99 osobe sa invaliditetom, od kojih je 10 osoba sa invaliditetom koje se mogu zaposliti samo pod posebnim uslovima.

Preduzeće "Trigano Prikolice" d.o.o. je osnovano 20. maja 2016. godine od strane francuske kompanije TRIGANO koja je jedan od vodećih proizvođača prikolica u Evropi, a od 1. marta 2017. godine nakon dobijanja Rešenje o izdavanju dozvole za obavljanje delatnosti preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom broj 023-02-00197/2016-24 Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije i zvanično ima status preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Preduzeće "Trigano Prikolice" d.o.o. na osnovu dobijenih odobrenja realizuje i programe obuka osoba sa invaliditetom za rad na CNC mašinama za rezanje metala, za poslove poslužioca robotske ćelije za zavarivanje, za poslove operatera robotske ćelije za zavarivanje, za poslove bravara i operatera laserske jedinice za sečenje lima uz angažovanje stručnih radnika (psihologa, pedagoga), predavača i instruktora.

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service