Preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Oprema DES" d.o.o. iz Kraljeva je odlukom Upravnog odbora UIPS-a postalo punopravan član našeg udruženja.

Preduzeće "Oprema DES" d.o.o. realizuje mere i aktivnosti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom baveći se konfekcijom, proizvodnjom opreme za sito štampu i peglanjem. Zapošljava pet osoba sa invaliditetom, od ukupno šest zaposlenih. Preduzeće je akreditovalo program obuke osoba sa invaliditetom za poslove konfekcionara i pored preduzeća "Mak Di" doo i "Plast Metal" doo postalo je treće preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom koje je osnovano i radi u Kraljevu.

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service