Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević sa saradnicima i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević posetili su 31. oktobra 2017. godine preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "DES" d.o.o. Novi Sad. U razogovoru sa rukovodostvom i zaposlenima upoznali su se sa aktulenom problematikom i predstavili mere koje su Republika i Grad Novi Sad preduzeli u cilju pomoći ovom preduzeću u prevazilaženju problema, a koje treba da obezbede njegov dalji nesmetani rad.

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević je istakao da je jedan od vidova konkretne podrške preduzeću "DES" Novi Sad, ali i drugim preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom njihovo angažovanje od strane javnih i privatnih privrednih subjekata za robu i usluge koje ona mogu da pruže i da je ova poseta svojevrstan poziv svima onima koji imaju mogućnosti da u okviru zakonskih rešenja angažuju "DES" i druga preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service