U organizaciji preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Novitas Consult" u Centru za stručno usavršavanje Šabac, 1. novembra 2017. godine održano je savetovanje "Kako i zašto zaposliti osobe sa invaliditetom" koje je otvorio direktor ovog Centra Branko Filipović, a u ime organizatora učesnike je pozdravila Dragica Božinović, stručni saradnik na poslovima socijalne integracije osoba sa invaliditetom u preduzeću "Novitas Consult".

Prisutne je nadahnuto i emotivno o radu sa osobama sa invaliditetom upoznala Ana Vučinić, diplomirani psiholog zaposlena kao stručni saradnik za profesionalnu asistenciju u preduzeću "Novitas Consult." Mirjana Pantelić, sekretarka UIPS-a je govorila o nastanku, ulozi i značaju preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, dok je ovogodišnja dobitnica priznanja "Cvet uspeha za ženu zmaja" u oblasti socijalnog preduzetništva Marija Ignjatović, direktorka preduzeća "Novitas Consult" predstavila napredak i uspehe koje je ovo preduzeće postiglo od svog osnivanja do danas. Igor Kojčić IDC saradnik je informisao prisutne o saradnji i rezultatima saradnje socijalnog preduzeća "Agro Iris" sa preduzećem "Novitas Consult" uz naglasak na dobrobiti društveno odgovornog poslovanja za društvenu zajednicu. 

Direktor Agencije Quality AS Boža Janković je preneo svoje izuzetno pozitivne utiske o saradnji sa preduzećem "Novitas Consult" u radu na uvođenju standarda kvaliteta, dok je  Nataša Stanić, savetnica za zapošljavanje osoba sa invaliditetom Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Šabac  upoznala prisutne o merama NSZ za podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom i o rezultatima saradnje u ovoj oblasti sa preduzećem "Novitas Consult".

Sa savetovanja je upućen poziv poslodavcima da svoju obavezu zapopšljavanja osoba sa invaliditetom mogu ostvariti kupovinom roba i usluga preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kao i da se stručnim saradnicima ovih preduzeća mogu obratiti za savete i podršku u procesu uključivanja osobe sa invaliditetom u svet rada.

 Pogledajte više i na: https://www.youtube.com/watch?v=5OVRvroeyPA

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service