U Gradskoj kući u Nišu, 30. novembra 2017. godine održana je redovna sednica Upravnog odbora UIPS-a, na kojoj je ponovljena neophodnost snažnije podrške lokalnih samouprava preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom kroz poslovnu saradnju sa javnim preduzećima, kako bi kontinuirana uposlenost kapaciteta omogućila novo zapošljavanje, odnosno održanje zaposlenja osoba sa invaliditetom.

Domaćini sednice bila su preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Elmont" doo i "Atlantis" doo, koja su članovi Upravnog odbora obišli i detaljno se upoznali sa njihovim radom i izazovima sa kojima se svakodnevno suočavaju.

Sednici Upravnog odbora prisustvovali su i predstavnici Gradskog veća Tijana Đorđević Ilić, koja je istovremeno i predsednica skupštine preduzeća "Elmont" doo i Svetozar Aleksov.

Videti više na: http://www.belami.rs/video-nis-podrzava-preduzeca-koja-zaposljavaju-osobe-sa-invaliditetom/

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service