Zakonom o profesionalnoj rehabiitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom poslodavcima je ostavljena mogućnost da svoju obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom ostvaruju kupovinom roba i usluga preduzeća za profeseionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Time ne samo da poslodavci ostvaruju svoju zakonsku obavezu,već doprinose uspešnom radom preduzeća koja realizacijom mera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanjem osoba sa invaliditetom ostvaruju svoju društvenu misiju.

Dobar primer takve prakse jeste saradnja kompanije Maxi i preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom  Novitas Consult doo iz Šapca.

Više na: http://www.blic.rs/vesti/drustvo/primeri-humanosti-i-uspesnog-poslovanja-maxi-pruza-sansu-firmama-koje-zaposljavaju/702jjzf

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service