5. februara 2018. godine održan je sastanak predstavnika UIPS-a sa direktorom Nacionalne službe zapošljavanja Zoranom Martinovićem i njegovim saradnicama Biljanom Todorović, organizatorom programa profesionalne rehabilitacije i Biljanom Jelenković Paspalj, načelnicom odeljenja.

Na sastanku se razgovaralo o organizovanju obuka za nezaposlene osobe sa invaliditetom za potrebe tržišta rada (planiranje obuka za tržište rada, sprovođenje postupka javne nabavke, uslovi za učešće u postupku i sl.), organizovanje programa obuka na zahtev poslodavca, razlozi (ne)javljanja preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u postupku javne nabavke i dr.

U otvorenom razgovoru potvrđena je važna uloga naših preduzeća  u realizaciji mera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom kao dokazanim izvođačima obuka koji, po pravilu i zapošljavaju osobe sa invaliditetom nakon uspešno završenih edukacija. Preduzeća su podstaknuta da i u ovoj godini neposredno i intenzivno sarađuju sa lokalnim Filijalama NSZ i učestvuju u javnim pozivima NSZ. 

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service