U prostorijama udruženja, 25. aprila 2018. godine za članove stručnih timova preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Boris Telečki, dipl.psiholog i psihodramski terapeut u okviru RAIP-a je održao Psihoedukativno predavanje o nasilju nad ženama i osobama sa invaliditetom.

Učesnici su se bliže upoznali sa oblicima, vrstama i psihološkim posledicama nasilja, kao i sa načinima borbe protiv nasilja, zakonskim okvirom moguće zaštite i institucijama koje im stoje na raspolaganju.

Predavanje je istovremeno podstaklo  učesnike da aktivno učestvuju i  da sa predavačem razmene isksutva koje imaju  u oblasti prepoznavanja i delovanja na sprečavanju nasilja, odnosno pružanju psihološke podrške i osnaživanju žrtava nasilja.

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service