U organizaciji Fondacije Centar za demokratiju, koja koordinira rad Radne grupe 17 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, a čiji je član UIPS, 22. maja 2018. godine u Begradu je održan sastanak na kome se govorilo o delovima Izveštaja EK o Srbiji koji se odnose na poglavlja 2 i 19 na temu šta je novo i gde se Srbija sada nalazi kada je reč o navedenim poglavljima. Na sastanku su govorili Dragana Savić iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ivan Sekulović iz Fondacije Centar za demokratiju koji je predstavio Izveštaj o nejednakosti u Srbiji i Sarita Bradaš iz Fondacije Centar za demokratiju koja je predstavila rezultate svog istraživanja na temu Politike zapošljavanja u Srbiji - podstrek (ne)dostojanstvenom radu.

Istog dana, za članove Radne grupe 17, održan je i trening "Monitoring i evaluacija javnih politika" koji su vodile Dina Rakin iz Evropskog pokreta u Srbiji i Sarita Bradaš iz Fondacije Centar za demokratiju.

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service