Na poziv Udruženja preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Republike Srbije poverenica za ravnopravnost Brankica Janković je sa saradnicom Tatjanom Prijić, višim savetnikom za ravnopravnost, održala 29. maja 2018. godine u prostorijama UIPS-a radni sastanak sa predstavnicima preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom na temu pitanja politike antidiskriminacije u našim preduzećima.

Radnom sastanku su prisustvovali predstavnici preduzeća iz Kovina, Šapca, Kikinde i Smederevske Palanke, koji su imali priliku da se upoznaju sa Etičkim kodeksom poslodavaca, važnosti njegovog donošenja i postupanju poslodavaca u skladu sa donetim aktom,  ali i da razgovaraju o nekim od problema sa kojima se susreću u svom radu.

Poverenici je ukazano da i poslodavci i osobe sa invaliditetom smatraju da rešenja o proceni radne sposobnosti imaju karakter medicinskog, a ne usvojenog i proklamovanog socijalnog modela i da se u njima više navodi šta osoba sa invaliditetom ne može rda adi, umesto predstavljanja kapaciteta i potencijala osobe šta može da radi. Istovremeno je poverenici ukazano na posledice u praksi primene člana 21 Zakona o porezu na dohodak građana. Poverenica je potvrdila da će preduzeti mere iz svoje nadležnosti i uputiti preporuke mera za otklanjanje neravnopravnosti kada je reč o razmotrenim pitanjima.

 https://rtv.rs/sr_ci/drustvo/poverenica-sa-predstavnicima-uips_922538.html

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service