U Beogradu je 4. juna 2018. godine zaključen ugovor između Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i UIPS-a o finansiranju programa UIPS-a "Usmerimo se na bitno" kojim je naše udruženje konkurisalo na Javnom konkurusu za podnošenje predloga programa na Stalni otvoreni konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2018. godini.

Našim programom želimo da utičemo na podizanje svesti društvene zajednice o osobama sa invaliditetom realizacijom edukativne kampanje kojom  osobe sa invaliditetom podstičemo na aktivaciju, poslodavce na razumevanje koncepta kvalitativnog unapređenja odnosa u privrednim društvima zapošljavanjem osoba sa invaliditetom, a sve to kroz pozitivne primere rada preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i prenos njihovih iskustava i znanja.

 

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service