U okviru programa "Usmerimo se na bitno" koji je podržalo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja na Stalnom otvorenom konkursu za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u 2018. godini, u Centru za stručno usavršavanje u Šapcu, 18. septembra 2018. godine pred četrdeset učesnika održana je radionica "Nabavka sa smislom - odgovor prakse".

Nabavka sa smislom ima neekonomsku motivaciju i kao takva ima šansu da postane nešto jedinstveno, jer je njena stvarna vrednost veća od iznosa koji je plaćen, kao što je priroda kupovine roba i usluga od preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Na radionici je u ime Grada Šapca o oblicima pružanja podrške osobama sa invaliditetom govorio pomoćnik gradonačelnika Goran Stojićević, o programima podrške uključivanju u svet rada, u ime Nacionalne službe za zapošljavanje Filijale Šabac, govorila je savetnica za zapošljavanje Nataša Stanić, dok su o iskustvima u saradnji i radu sa preduzećem za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Novitas Conslt" doo iz Šapca, kao primerom dobre prakse, govorili Danijela Drača Živković, office menadžer Udruženja poslovnih žena i  Miloš Milutinović, Category Manager Assistant For Fruit&Vegetables Delhaize Serbia.

Kroz predavanje "Poznavanje psiholoških i socioloških aspekata različitih priroda invalidnosti u organizaciji radnog mesta" vodile su nas Prof. dr Marina Radić Šestić i Doc. dr Biljana Milanović Dobrota sa Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu.

Podršku u realizaciji radionice UIPS-u su pružili Centar za stručno usavršavanje Šabac i preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Novitas Consult" doo iz Šapca.

https://youtu.be/E2Z87afq0aQ 

https://youtu.be/1bDBGw-HQWw

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service