U amfiteatru Narodne banke Srbije 27. septembra 2018. godine održan je III Forum korisnika i pružalaca usluga za osobe sa invaliditetom "Stvaranje uslova za radno angažovanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom" u organizaciji Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, Udruženja "Na pola puta" i uz podršku EASPD, koji je okupio značajan broj učesnika, kako bi sa različitih aspekata bila sagledana tema skupa.

Na otvaranju Foruma su govorili Božidar Dakić, direktor Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, Marina Kurilj, izvršna direktorka Udruženja "Na pola puta" i Valerija Buzan u ime EASPD, dok su zakonski okvir delovanja u predmetnoj oblasti predstavili Radoš Keravica iz Kancelarije UN u Beogradu, Dr Marta Sjeničić iz Instituta društvenih nauka i Milana Sekulić iz Sektora za zapošljavanje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

U sesiji "Od rada u zaštićenim uslovima do rada na otvorenom tržištu" svoja iskustva su iznele Valerija Bužan iz Udruženja DRAGA iz Slovenije, Dana Džamić, ABA terapeut i Slađana Lević iz Foruma mladih sa invaliditetom, a o mehanizmima osnaživanja osoba sa invaliditetom za aktivan pristup tržištu rada svoja iskustva su izneli Lieven Gulinck, job coaching, EMINO, Belgium, Vesna Gavrić iz Udruženja "ZaJedno" iz Subotice i Anđelija Đukić iz Udruženja "Na pola puta".

O zapošljavanju i radnom angažovanju iz ugla poslodavaca učesnike su upoznale Irena Lakobrija, predstavnica lokalne samouprave Vračar, Mirjana Pantelić iz UIPS-a i Biljana Jelenković Paspalj iz Nacionalne službe za zapošljavanje, dok su o primerima dobre prakse govorili u poslednjoj sesiji Suzana Jovanović iz lokalne samouprave Pančevo, Ana Knežević iz udruženja "Evo ruka" i Miloš Antić iz Ustanove Veliki Popovac.

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service