U okviru realizacije programa USMERIMO SE NA BITNO u prostorijama udruženja je 5. oktobra 2018. godine održana radionica MITOVI I ČINJENICE O ZAPOŠLJAVANJU OSOBA SA INVALIDITETOM. Radionicu je vodila Prof. dr Gordana Odović sa Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu.

Na radionici su predstavljeni rezultati najnovijih svetskih istraživanja u oblasti sticanja i održanja zaposlenja osoba sa invaliditetom, razmenjeni lični stavovi učesnika o ovoj temi i zahvaljujući učešću Erve Buiga, vođe projekta ""EU podrška politici zapošljavanja", moglo se čuti više informacija kakav je pristup ovoj temi na nivou Evropske Unije, a kakav u Republici Francuskoj.

Poseban deo radionice bio je posvećen razumnom prilagođavanju radnog mesta i primerima asistivnih tehnologija, koje polako nalaze svoje mesto u svakodnevnoj praksi i u našoj zemlji.

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service