Odlukom Upravnog odbora UIPS-a preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom GEPARD VIS d.o.o. iz Novog Sada je novi član UIPS-a.

Osnovna proizvodna delatnost GEPARD VIS d.o.o. je proizvodnja lične zaštitne obuće i odeće.

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service