U okviru projekta "EU podrška politici zapošljavanja" od 15. do 17. oktobra 2019. godine u Banji Ždrelo za stručne radnike zaposlene u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom odžan je novi ciklus obuka koji je obuhvatio tri trening sesije.

Prva trening sesija bila je posvećena podršci u ostvarivanju prava iz oblasti socijalne zaštite kroz sticanje znanja iz oblasti osnova integralnog modela socijalne zaštite, prava iz oblasti socijalne zaštite osoba sa invaliditetom i usluga socijalne zaštite za osobe sa invaliditetom.

Druga trening sesija se bavila osnovnim principima ličnog planiranja, aktivnog slušanja i komunikacije, identifikovanja potreba i resursa i izradom ličnih planova po meri osobe.

Tema treće trening sesija bilo je zastupanje osoba sa invaliditetom upućivanjem učesnika u osnovne karakteristike i tipove zastupanja osoba sa invaliditetom i strategije i taktike zastupanja.

I druga trening sesija je naišla na odličan prijem kod učesnika, njihovo aktivno učešće i neposrednu interakciju sa predavačima Prof. dr Miroslavom Brkićem i Slađanom Lević, angažovanim ekspertima na komponenti projekta koja je posvećena unapređenju rada preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service