Tokom trajanja 2. sajma J=DNAKI, 25. oktobra 2019. godine UIPS je predstavio rezultate sprovedenog istraživanja "Zapošljavanje osoba sa invaliditetom - mit ili činjenica".

O iskustvima u realizaciji mera i aktivnosti u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom koje realizuje Nacionalna služba za zapošljavanje na prezentaciji je govorila Biljana Jelenković Paspalj, načelnik Odeljenja za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, dok je Sanja Batić Očovaj, doktor psiholoških nauka sa Fakulteta za pravne i poslovne studije Dr Lazar Vrkotić u Novom Sadu predstavila uporedne rezultate obavljenog istraživanja.

UIPS je istraživanje realizovao uz stručnu podrđku Prof. dr Gordane Odović sa Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu u cilju razumevanja stavova stručnih radnika i direktora preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, savetnika za zapošljavanje, direktora i zaposlenih na različitim pozicijama u preduzećima na otvorenom tržištu rada o radnim performansama osoba sa invaliditetom.

Ideja o istraživanju nastala je tokom realizacije programa "Usmerimo se na bitno" koji je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja podržalo na Stalnom otvorenom konkursu za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2018. godine, a rezultati i izveštaj nastali su tokom realizacije programa "Veruj da možeš" koji je podržan od strane resornog ministarstva na ovogodišnjem Stalnom otvorenom konkursu, a koji UIPS realizuje u partnerstvu sa preduzećem za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Mak Di" doo i udruženjem "Miris pozitivnog duha".

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service