U okviru projekta Evropske unije "EU podrška politici zapošljavanja" koji realizuju Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Nacionalna služba za zapošljavanje u cilju unapređenja politike zapošljavanja osetljivih društvenih grupa, posebno osoba sa invaliditetom, realizovana su tokom novembra i decembra ove godine još dva ciklusa obuka za stručne radnike u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Od 13. do 15. novembra 2019. godine teme tri izvedene trening sesije bile su: Timski rad, Prepoznavanje sindroma sagorevanja i mehanizmi zaštite i Procena funkcionalne efikasnosti osoba sa invaliditetom, dok je u periodu od 4. do 6. decembra 2019. godine održana je Obuka za pisanje projektnih predloga.

Realizovane obuke su deo komponente 4 navedenog projekta koja je usmerena na preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u cilju unapređenja usluga profesionalne rehabilitacije u skladu sa evropskom praksom i najboljim interesima preduzeća i osoba sa invaliditetom.

 

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service