Na sednici skupštine UIPS-a, održane 17. decembra 2019. godine jednoglasno je usvojen Etički kodeks, kojim su preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, osnivači i članovi UIPS-a, postavili etičke i vrednosne stavove i saglasili se o vrednostima, principima i odgovornostima koja će poštovati u svom radu i delovanju, prihvatajući istovremeno i svoju moralnu dužnost da ukažu na svako neetičko ponašanje i povredu odredaba kodeksa.

Potpisivanjem Etičkog kodeksa predstavnici preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom su preuzeli obavezu u svoje ime i u ime preduzeća koje predstavljaju za njegovo poštovanje i upoznavanje sa njegovom sadržinom svih zaposlenih u preduzeću.

UIPS i članovi UIPS-a veruju da svojim radom doprinose društvenoj promeni koja donosi dobrobit društvu u celini razvijanje, podsticanjem i promovisanjem inkluzivnog društva. Svojim složenim delovanjem (privrednim, ekonomskim, socijalnim) usvajajući Etički kodeks saglasni su da njihov rad počiva na usvojenim principima koji su usmereni na pravila rada, javni interes, odnos prema lokalnoj zajednici u kojoj imaju sedište, prema zaposlenima, UIPS-u i prema svojim kupcima i dobavljačima.

O poštovanju i primeni Etičkog kodeksa UIPS-a staraće se Etičko povereništvo UIPS-a kome su poverena ovlašćenja izricanja mera za povredu načela, standarda i pravila ovog kodeksa.

 

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service