Na inicijativu Udruženja preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Republike Srbije (UIPS) u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja 4. februara 2020. godine održan je zajednički sastanak kome su prisustvovali V.D. pomoćnika ministra Biljana Barošević, viši savetnik u Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom Vera Pašut i predstavnici udruženja: predsednik skupštine Branislav Bugarski, predsednik Upravnog odbora Aleksandar Bursić i direktor Dragan Drašković.

Sastanak je bio prilika da se saradnicima u resornom ministarstvu predstave novoimenovani rukovodioci UIPS-a, koji su u ime članova izneli potrebu kontinuirane saradnje u zajedničkom angažovanju na unapređenju položaja preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Izneta inicijativa je usvojena uz postignuti dogovor redovnog održavanja zajedničkih tematskih skupova, na kojima će se iznositi predlozi usmereni ka poboljšanju uslova poslovanja članova UIPS-a.

Istovremeno su predstavnice ministarstva najavile za naredni period objavljivanje Javnog poziva za unapređenje položaja preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2020. godini, kao i obavezu praćenja učinka uloženih budžetskih sredstava u ova preduzeća i kontrolu njihovog rada, u skladu sa zakonskom regulativom.

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service